Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energetyka

Elektrownia Jaworzno II: Pozytywne testy kotła

materiały prasowe
2,5 tys. ton pary na godzinę - jeden z najnowoczeœniejszych bloków energetycznych jaki powstaje w Europie przeszedł test kotła. Inwestycja bez opóŸnień - uruchomienie we wrzeœniu 2019 r.

Blok energetyczny 910 MW w Jaworznie jaki buduje Grupa Tauron przeszedł właœnie pozytywne testy próby ciœnieniowej głównego kotła - to potwierdzenie szczelnoœci i jeden z najważniejszych etapów inwestycji wartej 6 mld zł. Jak podkreœlał wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski obecny na uroczystoœci na terenie inwestycji udało się dopišć kwestie planów i finansów by dokończyć ten ważny dla Polski i sektora energetycznego projekt. M.in. dlatego, że w marcu tego roku spółka Tauron podpisała z Funduszami Inwestycyjnymi zarzšdzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju umowę inwestycyjnš okreœlajšcš warunki zainwestowania w realizację budowy nowego bloku do 880 mln zł.

- Ta inwestycja pokazuje że jesteœmy innowacyjni - blok energetyczny w Jaworznie będzie jednš z najnowoczeœniejszych jednostek tego typu w Europie - mówił Tobiszowski.

Jak podkreœlał Filip Grzegorczyk, prezes zarzšdu Tauron Polska Energia zakończona sukcesem próba wodna, potwierdzona przez Urzšd Dozoru Technicznego to jeden z najważniejszych etapów realizacji inwestycji w Jaworznie, która jest dziœ „stolicš polskiej energetyki". Zapewnił, że Tauron dotrzyma terminu zakończenia budowy który planuje się we wrzeœniu przyszłego roku. - Zaawansowanie prac wynosi 60 proc. - wyjaœniał prezes Grzegorczyk. Paliwo do spalania w większoœci będzie pochodzić z kopalń Grupy Tauron, głównie z reaktywowanego szybu Grzegorz.

Kocioł ma wysokoœć 118 metrów i utrzymuje parametry ciœnieniowe o łšcznej masie ponad 7 tys. ton. Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes zarzšdu Rafako, który odpowiada za ten etap prac podkreœlała, że kocioł (powstał na Œlšsku, w Raciborzu) jest nie tylko jednym z największych kotłów w technologiach nadkrytycznych w Europie (produkuje 2,5 tys. ton pary na godzinę). - Wyróżnia go jednak najwyższa, z dotšd osišganych, sprawnoœć. Warto też podkreœlić, że zaprojektowali polscy inżynierowie i wykonała polska firma – mówiła prezes Wasilewska-Semail.

Podczas próby kocioł został napełniony wodš i sprawdzony pod względem szczelnoœci przy ciœnieniu wynoszšcym 561 bar - zużyto 984 m3 wody zdemineralizowanej (1,5 objętoœci basenu sportowego), która była podgrzana do temperatury około 50 stopni C.

Jarosław Broda, wiceprezes zarzšdu TAURON ds. zarzšdzania majštkiem i rozwoju podkreœlał korzyœci dla œrodowiska jakie przyniesie z sobš uruchomienie tej inwestycji. - Nowy blok o mocy 910 MW będzie jednš z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie potwierdzajšcš, że wysokosprawne i niskoemisyjne elektrownie, wykorzystujšce najnowoczeœniejsze technologie mogš odgrywać istotnš rolę w systemie elektroenergetycznym Polski – mówi wiceprezes Broda.

Blok w Jaworznie wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Co ważne, jak podkreœlał m.in. wiceminister Tobiszowski będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony œrodowiska, znacznie ograniczajšc emisje dwutlenku węgla oraz pozostałych gazów emisyjnych. Ze względu na ponad 10% wzrost sprawnoœci w stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70 i 80 ubiegłego wieku do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL