Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energetyka

Polenergia: Spółka czeka na zasady aukcji

Bloomberg
Kurs kontrolowanej przez Kulczyk Investments spółki wzrósł w œrodę o 3,36 proc., do 16,9 zł. Właœciciela zmieniło 15,3 tys. akcji o łšcznej wartoœci 256 tys. zł.

Na takie zachowanie notowań mogła wpłynšć informacja przekazana przez członka zarzšdu Polenergii Michała Michalskiego. Wskazał on, że w przypadku morskich projektów wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III spółka zakłada wstrzymanie się z przygotowaniem projektu budowlanego do czasu poznania terminu i zasad aukcji dla tego typu Ÿródeł.

Przypomnijmy, że niedawno Polenergia znalazła inwestora dla projektów obu farm morskich o łšcznej mocy 1200 MW. Jest to spółka z grupy Statoil.

Wspomniane projekty będš gotowe do udziału w aukcjach (majš decyzje œrodowiskowe i umowy przyłšczeniowe) po planowanej nowelizacji ustawy o odnawialnych Ÿródłach energii. Na bazie obecnie obowišzujšcych przepisów musiałyby mieć jeszcze pozwolenie na budowę.

Spółka czeka właœnie na tę zmianę prawa, by zastosować rozwišzania najbardziej aktualne i konkurencyjne w momencie startu w aukcji.

Na poczštku marca Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE. Został on już skierowany do Sejmu, ale prace legislacyjne sš w poczštkowej fazie.   —awk

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL