Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Przyroda cierpi z żšdzy zysku

AFP
- W Amazonii już od 30 lat trwa rabunkowa wycinka lasów, służšca eksploatacji surowców naturalnych - mówi prof. Jerzy ZwoŸdziak, dyrektor Centrum Zarzšdzania Ryzykiem Œrodowiskowym i Monitoringu Ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Rzeczpospolita: Prezydent Brazylii Michel Temer wydał dekret zezwalajšcy na wycinkę w celach górniczych 4 mln ha Puszczy Amazońskiej. Jednak największy obszar leœny na Ziemi nie od dziœ jest niszczony.

Jerzy ZwoŸdziak: W Amazonii już od 30 lat trwa rabunkowa wycinka lasów, służšca eksploatacji surowców naturalnych.

Wycinki w Amazonii sš przeprowadzane obszarowo. Wyznacza się obszar, po czym wycinane jest wszystko, co na nim się znajduje. Ma to bardzo zły wpływ na gatunki zwierzšt. Stracš one swoje siedliska, będš zmuszone do migracji, co wišże się ze zmniejszeniem ich populacji. A w przypadku m.in. zagrożonego gatunku małp, które żyjš na dużych wysokoœciach, wręcz z zanikiem gatunkowym. Masowa wycinka ma także wpływ na klimat, który wprawdzie sam się zmienia, ale działalnoœć człowieka może przyspieszać ten proces.

W jaki sposób wycinka lasów wpływa na klimat?

Zaburza mały obieg wody, obejmujšcy dorzecza, który wpływa z kolei na duży obieg wody – na całej Ziemi. Dzięki lasom zachodzi retencja wodna: podczas opadów woda nie od razu odparowuje czy spływa do rzek. Najpierw trafia do gruntu, jest w roœlinach; odparowanie powierzchniowe odbywa się sukcesywnie. Natomiast gdy nie ma lasu i mamy teren odkryty, woda z opadów się nie zatrzymuje, spływa prosto do rzeki, potem do oceanu. Obieg wody ma wpływ na proces odparowania wody, tworzenie się chmur, opadów, a idšc dalej – na fronty atmosferyczne, układy baryczne itd. Cały proces powinien być zrównoważony. Tymczasem masowa wycinka Amazonii go zaburza.

Masowa wycinka ma miejsce nie tylko w Amazonii.

Wszędzie nadmiernie eksploatujemy zasoby. W Ameryce Południowej, Północnej, w Afryce, Chinach, Indiach, na Syberii. Wszędzie tam, gdzie pojawia się człowiek, który kieruje się zyskiem. Bez wyraŸnej politycznej reakcji nie zahamujemy tego procesu.

Zniszczone zasoby już się nie odnowiš?

Przypomnę klęskę ekologicznš sprzed kilku dekad w Sudetach i Karkonoszach. W Sudetach były liczne huty szkła; piece hutnicze opalano występujšcymi w reglach dolnych gór drzewami bukowymi. Drzewostan był osłabiony, każda silna nawałnica, wiatr, œniegi powodowały, że lasy na stokach wymierały. Przy tego typu działaniu œrodowisko zaczyna się odtwarzać dopiero po ok. 20 latach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL