Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Zombie istniejš. W świecie mrówek

David P. Hughes Maj-Britt Pont
Pasożytniczy grzyb z tajskiej dżungli opanowuje ciała mrówek, aby zaniosły go w miejsce optymalne dla jego rozwoju.

Kapłani voodoo podajš ofierze „proszek zombie” liczšc, że człowiek umrze, a po kilku dniach zamieszka w jego pustym ciele duch œmierci Guédé. Wówczas taki bezwolny żywy trup będzie nadawał się do pracy i będzie wykonywał wszystkie polecenia kapłana zwanego houngan lub jego żeńskiej odpowiedniczki mambo. Czasem jednak Guédé opętujš żywych ludzi, a wobec takiego opętania bezsilni sš nawet najbardziej doœwiadczeni kapłani voodoo.

Moglibyœmy wiarę w zombie uważać za naiwnoœć, gdyby nie to, że w tajskich lasach znajdziemy grzyb, Ophiocordyceps unilateralis, który atakuje mrówki i powoduje, że stajš się posłuszne jego woli.

Zarodniki grzyba dostajš się do ciała zwierzęcia. Kiedy grzyb rozrasta się, zainfekowana mrówka opuszcza mrowisko. Grzyb zmusza jš, aby znalazła odpowiednie stanowisko dla jego rozwoju. Znajduje się ono około 25 cm nad ziemiš, w miejscu ciepłym i wilgotnym. Mrówka odszukuje odpowiednie drzewo, wspina się na nie, wbija żuwaczki w głównš żyłkę liœcia i ginie. Po kilku dniach z głowy mrówki wyrasta długa strzępka zakończona kulš z zarodnikami. Żadna przechodzšca w pobliżu mrówka nie jest już bezpieczna. W tej zasadzce na każdego owada może spaœć zarodnik, opanować jego ciało i stworzyć bezwolnego zombie.

Naukowcy Pennsylvania State University (Penn State), University of Notre Dame oraz University of Basel Zoological Institute postanowili sprawdzić, jak to jest możliwe, że pasożytniczy grzyb opanowuje owada i zmusza do okreœlonych zachowań. - Aby zrozumieć, w jaki sposób pasożyty kontrolujš zachowanie zwierzšt, obserwowaliœmy interakcje na poziomie komórkowym pomiędzy pasożytem a żywicielem w kluczowym momencie jego życia - powiedział Maridel Fredericksen jeden z autorów badania z Penn State.

Przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego zespół opracował trójwymiarowe wizualizacje w celu okreœlenia rozmieszczenia, iloœci i interakcji grzybów wewnštrz ciał mrówek. To wykorzystanie technologii stanowi przełom w badaniu. Autonomiczny system wykonywał zdjęcia 2000 razy w cišgu doby. W ten sposób obserwowano rozwój grzyba z niezwykłš dokładnoœciš. Aby przetworzyć tę iloœć danych, naukowcy zastosowali sztucznš inteligencję i machine learning, czyli samouczenie się maszyn. Uzyskana sieć neuronowa jest nowatorskš metodš, która pozwoliła na rozróżnienie komórek grzyba od komórek nosiciela.

Właœnie opublikowane wyniki sš zaskakujšce. Komórki ophiocordyceps unilateralis były obecne praktycznie we wszystkich regionach ciał mrówek gospodarzy, w tym w głowie, klatce piersiowej, brzuchu i nogach. Ponadto duża częœć z nich była połšczona, co sugeruje, że tworzš one sieć, aby wspólnie kontrolować zachowanie gospodarza. - Stwierdziliœmy, że wysoki odsetek komórek gospodarza to komórki grzybów - powiedział profesor David Hughes z Penn State . - W istocie te zmanipulowane zwierzęta były grzybami w ubraniu mrówek - dodał. Badacze nie zaobserwowali jednak komórek grzybów wewnštrz mózgu. - Zwykle zachowanie zwierzšt jest kontrolowane przez mózg wysyłajšcy sygnały do mięœni, ale nasze wyniki sugerujš, że pasożyt kontroluje zachowanie gospodarza bez udziału mózgu - powiedział Hughes. - Prawie jak lalkarka, która pocišga sznurki, aby marionetka wykonała ruch. Grzyb kontroluje mięœnie mrówki, aby manipulować nogami i szczękami gospodarza - opisywał.

W "Nocy żywych trupów" George’a Romero z 1968 roku, radiacja z eksplodujšcej rakiety zmierzajšcej w kierunku Marsa, staje się przyczynš masowego ożywania nieboszczyków. A może to nie radiacja tylko zmutowane zarodniki ophiocordyceps unilateralis, które zamiast mrówek znalazły nowego nosiciela?

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL