Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Naukowcy odkryli pajška, który nie powinien istnieć

Naukowcy twierdzš, że ten pajšk nie powinien istnieć
mat. pras.
Naukowcy odkryli trzy niezwykłe zwierzęta, których sposób życia wymyka się znanym dotšd regułom

Przeżyłeœ kiedyœ jet lag? Kiepsko się z tym czułeœ? Pomyœl, że na ziemi żyjš stworzenia, które zespół nagłej zmiany strefy czasowej przeżywajš codziennie.

Trzy pajški z rodziny krzyżakowatych – Allocyclosa bifurca, Cyclosa turbinata i Gasteracantha cancriformis - majš najkrótszy naturalny rytm dobowy odkryty u zwierzęcia, donoszš naukowcy z East Tennessee State University.

Większoœć zwierzšt ma naturalny zegar biologiczny zbliżony do 24-godzinnego cyklu dzień-noc. Ewentualne, niewielkie rozbieżnoœci resetowane sš przez œwiatło słoneczne. Doby biologiczne tych trzech pajšków wynoszš œrednio około 17,4, 18,5 i 19 godzin. Oznacza to, że aby nadšżyć za normalnym cyklem słonecznym, ich organizmy muszš skorygować cykl aktywnoœci i nieaktywnoœci, czyli czuwania i snu o ponad 5 godzin każdego dnia. To tak, jakby codziennie leciały przez pięć stref czasowych i przeżywały pięciogodzinny jet lag.

Zegar wewnętrzny

W przypadku większoœci zwierzšt wewnętrzne wyczucie czasu pomaga im w powtarzaniu codziennych czynnoœci, takich jak jedzenie, sen i polowanie w najbardziej odpowiedniej porze dnia. Wczeœniejsze badania wykazały, że zwierzęta, które nie sš zsynchronizowane z 24-godzinnym cyklem słonecznym, zazwyczaj majš mniejszš szansę na wyprodukowanie zdrowego potomstwa.

Krótki cykl nie wydaje się być problemem dla tych pajšków. W rzeczywistoœci może być nawet przydatny. Skrócona aktywnoœć dobowa może, jak twierdzš naukowcy, pomagać tym zwierzętom unikać wczeœnie żerujšcych ptaków.

Pajški stajš się bardziej ruchliwe o zmierzchu i zaczynajš splatać swoje sieci na trzy do pięciu godzin przed œwitem. W ten sposób nie sš zauważane przez drapieżniki polujšce w cišgu dnia.

Dziwny letarg

PóŸniej pajški pozostajš nieruchome, przyczajone na swojej pajęczynie, gotowe do ataku na następny potencjalny posiłek. Jak w przypadku innych gatunków, do południa zegary dobowe pajšków powinny zostać zresetowane, rozpoczynajšc nowš rundę aktywnoœci. Jednak zwierzęta pozostajš nieruchome przez pięć do siedmiu godzin. Naukowcy nie wiedzš czy pajški rzeczywiœcie odpoczywajš i czym jest ów bezruch, podejrzewajš natomiast, że œwiatło może opóŸniać rozpoczęcie kolejnego krótkiego cyklu dobowego.

Ciekawe jest to, że zachowania pajšków sš odległe od „normalnych” rytmów dobowych, a jednoczeœnie potrafiš dopasować swojš aktywnoœć do 24-godzinnego cyklu œwiatła i ciemnoœci. Tajemnica tkwi w gubionych codziennie godzinach. Inne gatunki potrafiš odpoczywać w podobny sposób, jednak sš to drzemki trwajšce zwykle pół godziny.

– Zegary dobowe faktycznie powstrzymujš nas przed wpadnięciem w chaos – twierdzi neurobiolog Darrell Moore. – Teoretycznie te pajški nie powinny istnieć.

Zdaje się, że naukowcy nie wzięli jednej rzeczy pod uwagę. Pajški te sš niczym kosmici kolonizujšcy ziemię, a ich odmienny rytm dobowy oznacza, że planeta, z której mieliby pochodzić ma krótszy czas obrotu wokół własnej osi. Może to mieszkańcy, mitycznej dziesištej planety układu słonecznego, Nibiru?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL