Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Szympansy bywajš altruistami

Adobe Stock
Altruizm wœród szympansów zmienia się wraz ze statusem i płciš, jest też osobniczy.

Takie wnioski wycišgnšł z dwuletnich badań tych małp - najbliższych ewolucyjnie człowiekowi - psycholog prof. Maciej Trojan z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania prowadzono w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Podczas pracy z małpami naukowcy nie byli fizycznie obecni w tym samym pomieszczeniu, ich obecnoœć, jako "nowych osób", mogłaby wpływać na zachowanie zwierzšt, o wykonanie okreœlonych czynnoœci prosili pracowników zoo - opiekunów małp, a przebieg wydarzeń poznawali dzięki zapisowi z kamer.

W pracy z małpami wykorzystano nakrętki do butelek w dwóch kolorach - czerwonym i zielonym, które zwierzęta podawały opiekunom w zamian za pożywienie. Zostały tego nauczone już wczeœniej. Podanie przez szympansa zielonej nakrętki oznaczało, że smakołyk otrzymywał zarówno on - jak i drugi, znajdujšcy się obok szympans. W przypadku zwrotu czerwonej nakrętki nagrodę dostawał tylko ten szympans, który nakrętkę oddawał. Co oznacza, że w obu przypadkach - bez względu na swojš reakcję i zachowanie - podajšca nakrętki małpa nie traciła szans na przysmak.

- Zakładamy, że gdyby istniał trzeci kolor, który oznaczałby jedzenie tylko dla drugiego szympansa, a nie samego siebie, to on zostałby z gry od razu wyeliminowany. Koszt byłby bowiem zbyt wielki. Szympans nie zdecydowałby się na swój głód, żeby nakarmić sšsiada z klatki. W naszym badaniu w sytuacji, w której szympans zawsze będzie jadł i dostanie nagrodę, powinien wyjœć zupełnie losowy rozkład oddawanych nakrętek. Tak jednak nie było - wyjaœnił naukowiec. W jego ocenie, te wyniki pozwalajš na badanie ewolucyjnych korzeni altruizmu w życiu człowieka.

- Byliœmy kiedyœ podobnš grupš jak szympansy, to nasi najbliżsi ewolucyjni krewni. Ich zachowania leżš u podstaw naszych zachowań prospołecznych. To dlatego działa na nas altruizm krewniaczy i chętniej pomagamy krewnym niż obcym; a także na zasadzie wzajemnoœci, gdy ktoœ pomaga także nam. Oczywiœcie poszliœmy jako ludzie dalej i sš postawy altruistyczne, których w ten sposób nie da się wyjaœnić.

Naprawdę istniejš ludzie, którzy wszystkim pomagajš bez względu na korzyœć. Jednak ewolucyjne mechanizmy wyjaœniajš zdecydowanš większoœć zachowań altruistycznych występujšcš u człowieka - podsumował prof. Trojan.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL