Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Ranking szkół ponadgimnazjalnych: Najlepsi w praktyce

123RF
Najbardziej aktywni społecznie uczniowie w czołówce rankingu.

Praca w grupie, zaangażowanie, autoprezentacja – nowy ranking przygotowany przez Fundację Social Wolves ocenia szkoły ponadgimnazjalne według niestosowanych dotšd w polskiej oœwiacie kryteriów.

Lubin na czele

Tegorocznym zwycięzcš rankingu jest I Liceum Ogólnokształcšce z Lubina. W pierwszej pištce znalazły się też: Publiczne Liceum Ogólnokształcšce Zakonu Pijarów z Elblšga, I Liceum Ogólnokształcšce ze Starogardu Gdańskiego, II Liceum Ogólnokształcšce z Poznania, III Liceum Ogólnokształcšce z Gorzowa Wielkopolskiego i II Liceum Ogólnokształcšce z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta z Ostrowa Wielkopolskiego. Pełna lista rankingowa publikowana jest na stronie www.zwolnienizteorii.pl.

Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spoœród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zgłosili swój udział na portalu Zwolnieni z Teorii w poprzednim roku szkolnym. Jakie były kryteria oceny? Po pierwsze, liczyła się kategoria „autorzy projektów", czyli liczba uczniów szkoły, którzy ukończyli swój projekt społeczny, tj. zostali finalistami olimpiady, odniesiona do liczby uczniów w szkole. Po drugie, brano pod uwagę jakoœć projektów, czyli œredniš liczbę punktów zespołu z danej szkoły, zdobytych podczas realizacji projektu. Zespoły zdobywały punkty m.in. za liczbę tych, którzy odnieœli korzyœć z projektu, za ambitne i profesjonalne planowanie, za pozyskanie partnerów i finansowania czy uzyskanš liczbę wzmianek medialnych o inicjatywie.

Nowe wyzwania

Najlepsze projekty rywalizujš o nagrody – Wilki – przyznawane przez kapitułę, w której skład wchodzš osobistoœci œwiata biznesu, mediów i organizacji społecznych. – To niesamowite, że majšc jedynie zapał i grupę przyjaciół, zrobiliœmy rzeczy, które do tej pory wydawały mi się zarezerwowane dla „dorosłych" i „doœwiadczonych". Pracujšc nad projektem, uœwiadomiłem sobie, że prawdziwe życie stawia przed nami często zupełnie inne wyzwania niż te, do których byliœmy przyzwyczajeni w szkole – podsumowuje swój udział w olimpiadzie 17-letni Wojtek Piotrowski, współautor projektu „Bee Friendly".

Rywalizacja bez teorii

W I edycji wzięło udział 1065 uczniów, zgłoszonych zostało 350 projektów. Wówczas nagrody wręczał prezydent Bronisław Komorowski.

II edycja olimpiady została rozstrzygnięta wiosnš, chodziło o przeprowadzenie takiego działania społecznego, które stanie się prawdziwš lokalnš inicjatywš, zachęci do aktywnoœci obywateli i władze. W konkursie nagrodzono 19 projektów w 21 kategoriach, m.in. za najlepszš reklamę społecznš i najlepszy projekt kulturalny. Udział wzięło ponad 11 tys. uczniów, zgłoszono 500 projektów. Nagrody zwycięzcy otrzymali z ršk wicepremiera Morawieckiego.

Doœwiadczenia uczestników sš bogate. – Wiadomo, że w Polsce podejœcia sš różne, natomiast ja wychodzę z założenia, że dla chcšcego nic trudnego! Niestety, jest bardzo mało osób, które chcš się angażować i poœwięcać swój wolny czas – mówi 18-letni Bartek Durma, uczestnik projektu „Gala Dobrych Serc". – A szkoda, bo robišc projekty społeczne, można się nauczyć bardzo ważnych umiejętnoœci, takich jak rozmowa z potencjalnymi pracodawcami, rozwijanie swoich kompetencji czy nauka dobrej komunikacji.

Fundacja Social Wolves, realizujšc swoje programy, stawia na rozwój umiejętnoœci społecznych, tzw. miękkich kompetencji. – Zrozumiałam, że to ja muszę podejmować inicjatywę, nie zrobiš za mnie tego nauczyciele czy rodzice – mówi „Rzeczpospolitej" Ania Owczarek z projektu „Nie studiuj bezrobocia".

W tym roku szkolnym fundacja Social Wolves organizuje kolejnš edycję interdyscyplinarnej olimpiady. Od 3 paŸdziernika będzie się można zgłaszać z pomysłami drogš internetowš przez portal. W czerwcu 2017 r. – rozstrzygnięcie. Każdy, kto ukończy projekt, zostaje finalistš Zwolnionych z Teorii i otrzymuje rozpoznawany na całym œwiecie certyfikat z zarzšdzania projektami PMI R.E.P.

Wyniki rankingu: www.zwolnienizteorii.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL