Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Sześciolatki pierwszoklasiści będš mogli powtarzać pierwszš klasę

123RF
Tegoroczni pierwszoklasiœci będš mogli w przyszłym roku ponownie rozpoczšć naukę w pierwszej klasie.

Anna Zalewska, minister edukacji, zapewniła, że już w przyszłym roku szeœciolatki nie będš musiały iœć do szkoły. Tegoroczne pierwszaki będš zaœ mogły zostać zapisane do pierwszej klasy jeszcze raz. Rodzice szeœciolatków będš mieli wybór i będš mogli posłać je do szkoły, jeœli będš uważać, że sš wystarczajšco dojrzałe. W decyzji pomogš im nauczyciele przedszkola. Dojrzałoœć szkolnš dzieci z końcówki roku, czyli tych urodzonych po 1 wrzeœnia, będzie najprawdopodobniej badać poradnia pedagogiczno-psychologiczna.

– Projekt nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty w tej sprawie będzie gotowy w cišgu 10 dni. Zostanie wniesiony do Sejmu jako poselski – zapowiedziała na konferencji Anna Zalewska po spotkaniu z małżeństwem Elbanowskich. Założona przez nich Fundacja Rzecznik Praw Rodziców walczyła o zniesienie obowišzku szkolnego szeœciolatków.

318 tys. szeœciolatków realizuje w tym roku obowišzek szkolny – wynika ze statystyk Ministerstwa Edukacji Narodowej

Minister poinformowała także, że będš zmiany w podstawie programowej. – Koniec z tajnymi kompletami w zerówkach. Nauczyciele będš oficjalnie uczyli liczyć, czytać i pisać – zapowiedziała Zalewska.

– Okazało się, że warto było działać – podsumowała Karolina Elbanowska.

Ekspresowe zmiany

- Cieszy mnie ta reforma, bo uwzględnia głos obywateli. Oczywiœcie samorzšdy mogš mieć kłopot z zapewnieniem miejsc w przedszkolach. Na pewno za takš zmianš muszš iœć dodatkowe œrodki – komentuje dr Stefan Płażek, adiunkt w Katedrze Prawa Samorzšdu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nie wszyscy sš jednak tak entuzjastycznie nastawieni do zmian, zwłaszcza bez przeprowadzonych wczeœniej konsultacji społecznych.

– Należy wysłuchać argumentów przeciwników i zwolenników, a przede wszystkim profesjonalistów. To nie rodzice budujš i odpowiadajš za system oœwiaty, ale państwo – uważa Elżbieta Czyż z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

21 proc. szeœciolatków, które miały w tym roku pójœć do szkoły, dostało odroczenie

Podobnie myœlš samorzšdowcy. – W przyszłym roku może się okazać, że będziemy musieli przygotować kilkaset tysięcy miejsc w przedszkolach. To nie lada problem organizacyjny dla samorzšdów. Takich zmian nie wprowadza się z dnia na dzień – mówi Marek Olszewski ze Zwišzku Gmin Wiejskich.

Problem dla gmin

Od tego roku gmina ma obowišzek zapewnić miejsce w przedszkolu wszystkim chętnym czterolatkom, a od 2017 r. – chętnym trzylatkom. Gminy mogš więc mieć problem ze znalezieniem miejsca i dla nich, i szeœciolatków.

– Dużym wysiłkiem finansowym i społecznym wprowadzono szeœciolatki do szkoły, a teraz majš być z niej szybko wyprowadzone. System edukacji wymaga stabilizacji, przewidywalnoœci, cišgłoœci. Zamiast kolejnej zmiany, która wprowadzi bałagan, pocišgnie ogromne koszty finansowe i społeczne, należałoby poprawić warunki edukacji szeœciolatków – uważa Elżbieta Czyż. Dodaje, że idea wczesnej edukacji szkolnej wynika m.in. z potrzeby wyrównywania szans edukacyjnych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym czy o specjalnych potrzebach edukacyjnych To one stracš na zmianach.

Stopniowe obniżanie wieku obowišzku szkolnego z siedmiu do szeœciu lat trwa w Polsce od 2009 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL