Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Licencjat z pielęgniarstwa po studiach zaocznych

123RF
Resort zdrowia pracuje nad przepisami, które pozwoliłyby zdobyć tytuł licencjata z pielęgniarstwa i położnictwa na studiach zaocznych.

Takie rozwišzanie zakłada projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych KPRM. Dziœ, zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r., studia pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo mogš być prowadzone tylko w formie stacjonarnej. To utrudnia wchodzenie do zawodu osobom pracujšcym czy wykonujšcych inne zawody medyczne, jak ratownicy czy opiekunowie medyczni. Studia majš trwać tyle samo, co prowadzone w trybie stacjonarnym.

Tymczasem pielęgniarek jest za mało. Zgodnie z danymi samorzšdu pielęgniarskiego, pracuje ich dziœ w Polsce ok. 220 tys., z czego jedna trzecia jest już w wieku emerytalnym. W 2015 r. wskaŸnik zatrudnionych pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców wynosił 5,2, podczas gdy œrednia w krajach OECD wzrosła z 7,3 w 2000 r. do 9 w roku 2015.

Sebastian Irzykowski, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) uważa, że pomysł jest dobry, bo przy obecnych niedoborach kadry pielęgniarskiej powinno się zrobić wszystko, by ułatwić nowym osobom wejœcie do zawodu. Wštpliwoœci ma za to Krystyna Ptok, przewodniczšca Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP): - Istotnym elementem studiów pielęgniarskich sš zajęcia praktyczne, a nie wiem, jak można odbyć praktykę w weekendy, kiedy szpitale pracujš w innym trybie – mówi Krystyna Ptok.

Planowana nowelizacja umożliwi uczelniom publicznym i niepublicznym ubieganie się na równych zasadach o œrodki z Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie kształcenia na pielęgniarstwie i położnictwie w ramach Osi V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 w ramach planowanego przez resort zdrowia nowego projektu systemowego, który ma zwiększyć liczbę studentów pielęgniarstwa i położnictwa uczšcych się w formie niestacjonarnej. Do wykorzystania w ramach POWER zostało ok. 132 mln zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL