Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Minister zdecyduje o szefie instytutu badawczego

123RF
Ministrowie zyskajš bezpoœredni wpływ na to, kto będzie stał na czele instytutów badawczych.

Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Jego pierwsze czytanie odbędzie się dziœ na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Minister będzie mógł powołać dyrektora instytutu spoœród kandydatów przedstawionych przez komisję konkursowš. Obecnie rada naukowa przedstawia tylko jednego. Projekt przewiduje też, że minister nadzorujšcy może nie powołać dyrektora, gdy żaden z kandydatów nie daje gwarancji prawidłowej realizacji zadań instytutu. Co to oznacza? Ustawa tego nie precyzuje.

– Istotnie ograniczona zostanie autonomia instytutów badawczych – co najmniej 50 proc. przedstawicieli rad naukowych będzie wyłanianych spoœród osób spoza instytutu, a same uchwały rady będš mogły być uchylane decyzjš ministra nadzorujšcego – podkreœla w opinii do projektu dr Piotr Russel, ekspert w Biurze Analiz Sejmowych.

Teraz udział osób spoza instytutu wynosi od 30 do 50 proc.

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL