Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Oddziały zamiejscowe przedszkoli w podstawówkach

AdobeStock
Samorzšdy gminne tworzš oddziały zamiejscowe przedszkoli w podstawówkach. Rodzice nie majš wyboru.

W wielu samorzšdach trwa lub wkrótce się rozpocznie rekrutacja do przedszkoli i do pierwszych klas szkół podstawowych. W pierwszej kolejnoœci przyjmowane sš dokumenty od rodziców, którzy chcš, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w placówce, do której uczęszcza. Niestety, ku ich zaskoczeniu, częœć przedszkolaków, najczęœciej szeœciolatków, do przedszkola będzie chodzić, ale w budynku szkoły. Samorzšdy coraz częœciej tworzš w szkołach oddziały zamiejscowe przedszkola. Formalnie to te same placówki, z tym samym dyrektorem i kadrš.

Zwišzane ręce

Rodzice majš ograniczony wybór.

– Rodzice mogš się nie zgodzić na takie przeniesienie. Wówczas jednak dzieci podlegałyby rekrutacji na ogólnych zasadach do innych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. W zeszłym roku jednak żaden z rodziców na to się nie zdecydował – mówi Janina Œmiałkowska, naczelnik Wydziału Edukacji w Œwinoujœciu. Dodaje, że rodzice sš zadowoleni, ponieważ dzieci przeszły do tych oddziałów całymi grupami, z tymi samymi nauczycielkami i woŸnymi oddziałowymi. Wyżywienie dzieci to katering z macierzystego przedszkola, czyli z uwzględnieniem nabytych przez trzy lata nawyków żywieniowych.

Nie brak wštpliwoœci prawnych

Takie postępowanie samorzšdów budzi jednak kontrowersje i może nie być zgodne z prawem.

– W myœl art. 153 ust. 2 ustawy – Prawo oœwiatowe, wybór miejsca dalszej edukacji należy do rodziców. Niezgodne z prawem jest więc twierdzenie, że przedszkole jest przeznaczone wyłšcznie dla dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnich – podkreœlajš Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z takim stanowiskiem nie zgadzajš się przedstawiciele samorzšdów.

– Takie rozwišzanie nie narusza prawa do kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko pozostaje przecież w tej samej placówce – mówi Mariusz Kucharz, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. I dodaje, że tworzone w ten sposób dodatkowe miejsca w budynkach szkół zwiększajš ofertę miasta i pozwalajš zapewnić miejsca wszystkim chętnym. A z tym wcišż jest nie lada kłopot.

Samorzšdy podkreœlajš bowiem, że trudno im reagować na tyle zmian w systemie oœwiaty. Jeszcze niedawno przygotowywały miejsca dla szeœciolatków w szkołach, teraz muszš je znaleŸć w przedszkolach. Gminy majš także obowišzek przyjšć do przedszkola każde chętne dziecko od trzeciego roku życia. Do tego dochodzš koszty likwidacji gimnazjów.

Gmina dostaje pienišdze

Przedstawiciele rodziców ostrzegajš jednak przed warunkami, w jakich majš przebywać dzieci.

– Warto, żeby rodzice patrzyli samorzšdowi na ręce i zainteresowali ewentualnym łamaniem prawa odpowiednie służby: sanepid, straż pożarnš, nadzór budowlany, kuratorium albo wojewodę. Ewidentnie niezgodne z prawem jest przydzielanie dzieci na etapie rekrutacji do „oddziałów zamiejscowych" przedszkoli, które dopiero majš powstać – mówi Tomasz Elbanowski z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.

I dodaje, że szeœciolatki w przeciwieństwie do młodszych dzieci majš obowišzek nauki. A gmina otrzymuje na nie subwencję. Powinny być więc traktowane priorytetowo. Jeœli wójt czy burmistrz zechce na nich oszczędzać, rodzice powinni o tym pamiętać na jesieni, przy wyborach władz samorzšdowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL