Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Haszczyński: Kawa zbożowa szefa MSZ

Fotorzepa, Waldemar Kompała
Minister Witold Waszczykowski zaangażował się w wyjaœnianie obcokrajowcom, co się dzieje w Polsce. Udzielił wywiadów czołowym mediom w Rosji i Wielkiej Brytanii. W BBC ogłosił, że Polska nadal jest krajem demokratycznym, ale nie chce do „demokracji" żadnych dodatków, takich jak przymiotnik „liberalna". Ten fragment rozmowy wywołał największe poruszenie. Jego wagę podkreœla polskie MSZ, wyróżniajšc „demokrację bezprzymiotnikowš" w pierwszym akapicie omówienia wywiadu na swojej stronie internetowej.

Waszczykowski wyœmiewa demokrację liberalnš, podkreœlajšc, że ma złe doœwiadczenia z demokracjami, które posiłkujš się dodatkowymi okreœleniami. Kiedyœ musiał żyć w „demokracji socjalistycznej", teraz żyje obok Rosji, kraju, który buduje „demokrację suwerennš". Dlatego odrzuca i tę z dodatkiem „liberalna".

Problem polega na tym, że demokracja socjalistyczna (w jeszcze bardziej absurdalnej wersji demokracja ludowa, czyli dosłownie „ludowa władza ludu") oraz demokracja suwerenna nie sš demokracjami (tak jak kawa zbożowa nie jest kawš). Nie ma co do tego wštpliwoœci również Witold Waszczykowski. A demokracja liberalna demokracjš jest. I z tym zapewne również zgodziłby się szef MSZ.

Przykłady sš więc niedobre, ale to nie znaczy, że z definicji każda prawdziwa demokracja musi być demokracjš liberalnš. Wiele zależy od odpowiedzi na pytanie, czy ten liberalizm to po prostu wolnoœć (na przykład wypowiedzi) czy też zespół poglšdów – lewicowych i przeciwnych konserwatyzmowi. Mam wrażenie, że Waszczykowski ma na myœli to drugie, bo podkreœla, że ten system polega na wykluczaniu z debaty politycznej pewnych idei.

I pod tym względem ma trochę racji. Wykluczanie dotyczy na przykład przeciwników małżeństw homoseksualnych. Wygrali referendum w Kalifornii w 2008 r., ale nic z tego nie wynikło. Wyprowadzili miliony ludzi na ulice we Francji w 2012 i 2013 r. – podobny efekt. Choć referenda i wielkie uliczne protesty w obronie wartoœci sš przedmiotem troski lewicowych liberałów. Niestety, tylko wtedy, gdy sš zgodne z ich poglšdami.

Obawiam się jednak, że minister Waszczykowski szuka uzasadnienia dla innych wykluczeń. Dla ograniczenia kontroli nad działaniami rzšdu, ograniczenia praworzšdnoœci czy swobody wypowiedzi. Taki jest efekt postrzegania demokracji jako całkowitej władzy tych, którzy zdobędš większoœć w parlamencie.

Demokracja nie wymaga przymiotników. Ale co do wartoœci, które mogš się kojarzyć z liberalizmem, to ich przestrzegania wymaga od nas przynależnoœć do instytucji zachodnich. Nie tylko do Unii Europejskiej, na której szefowi dyplomacji chyba już nie zależy. Także NATO. Warto przypomnieć, że to sojusz krajów chronišcych cywilizację opartš „na zasadach demokracji, wolnoœci jednostki i praworzšdnoœci".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL