Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Morawiecki: Cieszę się, że mamy takich wypróbowanych przyjaciół

Kancelaria Premiera
Trwa oficjalna wizyta premiera Węgier Viktora Orbana w Polsce. Z premierem Morawieckim rozmawiał on o stanowisku Polski i Węgier ws. uchodŸców oraz przyszłego budżetu UE.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Orban i Morawiecki jako wzorcowš okreœlili współpracę między obydwoma państwami.

Zgodzili się też, że kraje Europy Œrodkowej łšczy doœwiadczenie przeżycia komunizmu, które nie było dane krakom Zachodu, i dlatego  państwa œrodkowoeuropejskie bywajš często niezrozumiane przez
starych" członków UE.

Rozmawiano również o planach wspólnych inwestycji.

Głównymi poruszanymi tematami była kwestia imigrantów, głównie z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki, poparcie dla przyjaznego dla przdsiębiorców, wspólnego rynku europejskiego.

- Bardzo się cieszę, że mamy takich wypróbowanych przyjaciół. Jesteœmy w tej przyjaŸni bardzo konstruktywni - powiedział na zakończenie Morawiecki.

Viktor Orban z kolei podziękował polskiemu premierowi za wsparcie podczas kampanii wyborczej, wyraził wdzięcznoœć za przyjaŸń i współpracę.

Węgierski premier stwierdził, że nowo wybrany PE powinien w przyszłym roku zajšć się sprawš imigrantów, oraz że państwa UE powinny skupić się na ochronie granic, a nie na rozdziale imigrantów.

Orban powiedział tez, że Węgry popierajš decydujšcš rolę Polski i wraz z niš chcš  kłaœć podwaliny pod wielkš i gospodarczo silnš Europe Œrodkowš.

Wiktor Orban spotka się dziœ jeszcze z prezydentem Andrzejem Dudš.

Wczeœniej złożył kwiaty przed Gronem Nieznanego Żołnierza.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL