Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Od dziś Polska przez dwa lata będzie w RB ONZ

Twitter
1 stycznia 2018 roku rozpoczęła się dwuletnia kadencja Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Na Radzie Bezpieczeństwa cišży główna odpowiedzialnoœć za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na œwiecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

W skład RB ONZ wchodzi pięciu członków stałych, dysponujšcych prawem weta (Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i USA) oraz dziesięciu członków niestałych. Rada podejmuje decyzje większoœciš co najmniej 9 głosów - przy czym stali członkowie mogš zablokować każdš decyzję zgłaszajšc weto.

Po zakończeniu Zimnej Wojny zaczęto dyskutować o reformie RB ONZ (obecny skład członków stałych to pokłosie rozstrzygnięć II wojny œwiatowej i ówczesnego układu sił) i powołania kolejnych członków stałych (np. Niemiec, Japonii, Indii czy Brazylii). Jak dotšd jednak nie podjęto żadnych kroków w tym kierunku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL