Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Artykuł 7. Czeski minister odpowiada Saryusz-Wolskiemu

Fotorzepa/ Magda Starowieyska
Jacek Saryusz-Wolski poinformował, że Czesi nie poprš użycia art. 7 przeciw Polsce. Czeski sekretarz stanu ds. Unii Europejskiej Aleš Chmelař odpowiedział, że takie stanowisko jego kraj miał we wrzeœniu

W ubiegłš œrodę KE zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7.1 unijnego traktatu, który mówi, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE (składajšca się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich) większoœciš czterech pištych, po uzyskaniu zgody PE, może stwierdzić istnienie wyraŸnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartoœci unijnych; przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane państwo, i stanowišc zgodnie z tš samš procedurš, może skierować do niego zalecenia.

Przed œwiętami premier Węgier Viktor Orban powiedział, że jego kraj jest "przeszkodš nie do ominięcia dla zastosowania art. 7 traktatu UE wobec Polski".

Jacek Saryusz-Wolski i Zbigniew Gryglas poinformowali na Twitterze, że przeciw takim działaniom jest również rzšd Czech. "Nasi sšsiedzi, Czesi przeciw art. 7. To kolejne państwo, które nie popiera ingerencji UE w sprawy polskie! Zakończy się wielkš porażkš @EU_Commission ? Niesamowite oœwiadczenie Czech ws. Polski! To zmienia wszystko!" - napisał Gryglas.

Głos w tej sprawie zabrał czeski sekretarz stanu ds. Unii Europejskiej Aleš Chmelař. "To wycišgnięte z kontekstu oœwiadczenie pochodzi z wrzeœnia, gdy był czas do zastanowienia się nad wetem prezydenta Dudy i pozytywnym rozwišzaniem tej sprawy. Teraz sytuacja jest mniej jasna. Nadal chcemy, by Polska rozwišzała tę sprawę wewnętrznie, ale minęły trzy miesišce i niewiele się przez ten czas zmieniło" - skomentował Chmelař.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL