Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Doradcy podatkowi

Relacja z trzeciego dnia V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Fotolia.com
Doradcy podatkowi broniš swojej tajemnicy zawodowej i postulujš wprowadzenie aplikacji.

Niedziela to trzeci dzień trwajšcego od pištku w Warszawie V Zjazdu Doradców Podatkowych. Przyjęto na nim kilka ważnych uchwał o przyszłoœci zawodu.

Delegaci stanęli murem za utrzymaniem tajemnicy zawodowej. Jednogłoœnie przyjęli uchwałę, w której podkreœlajš, że obowišzek jej dochowania jest fundamentem zawodu i odgrywa znaczšcš rolę także dla klientów doradców. „Próby osłabienia tajemnicy zawodowej oznaczałyby osłabienie pozycji obywatela w relacji z organami państwa" – czytamy w uchwale.

Była to reakcja na przedstawiane od kilku miesięcy propozycje Ministerstwa Finansów, by zobowišzać doradców podatkowych do ujawniania schematów biznesowych obliczonych na oszczędnoœci podatkowe. Tymczasem w uchwale podkreœlono, że rolš doradcy jest nie tylko obrona konstytucyjnych praw podatników, ale także pomoc w prawidłowym wywišzywaniu się z obowišzków wobec państwa. – Nie można postrzegać nas jako tych, którzy projektujš oszustwa podatkowe. Rolš doradcy jest doprowadzenie do sytuacji, w której jego klient zapłaci dokładnie tyle podatku, ile wynika z przepisów prawa. Ani złotówki więcej – powiedział „Rzeczpospolitej" Jan Wasilewski, delegat z regionu mazowieckiego, jeden z autorów uchwały.

Delegaci chcš też zmienić model wykonywania zawodu. Zobowišzali nowe władze do starań o rozszerzenie uprawnień doradców o prowadzenie spraw sšdowych z zakresu prawa karnego skarbowego i ubezpieczeń społecznych. Chcš też, by doradcy mogli przeprowadzać tzw. audyty podatkowe, które dawałyby ułatwienia pozytywnie zweryfikowanym w ten sposób podatnikom o ułatwienia w rozliczeniach z fiskusem.

W uchwale programowej pojawił się też postulat wprowadzenia aplikacji zawodowej. Dziœ, by dostać się do zawodu doradcy, wystarczy zdać państwowy egzamin oraz odbyć szeœciomiesięcznš praktykę. Aplikacja mogłaby oznaczać dla kandydatów dodatkowo koniecznoœć zdawania egzaminów wstępnych. Aplikanci wnosiliby opłaty na rzecz samorzšdu – tak jak np. w samorzšdzie radcowskim czy adwokackim.

Ten pomysł już nie spotkał się z jednomyœlnoœciš delegatów. Aplikacja z jednej strony ograniczałaby bowiem dostęp do zawodu, ale też dostarczałaby funduszy samorzšdowi.

Na jeszcze inny aspekt sprawy zwraca uwagę Krzysztof Janas, członek ustępujšcej Krajowej Rady Doradców Podatkowych. – Jeœli mamy być zawodem zaufania publicznego i utrzymywać wysoki prestiż, konieczne jest budowanie tego prestiżu od samego poczštku kariery zawodowej. Dzisiejsza szeœciomiesięczna praktyka jest za krótka – powiedział „Rzeczpospolitej" Krzysztof Janas. Podkreœla on, ze w aplikacyjnej relacji mistrz-uczeń transfer wiedzy dokonuje się w obie strony. – Doœwiadczony doradca nauczy młodszego kolegę praktyki biznesowej, ale aplikant podpowie patronowi, jak poruszać się np. w coraz bardziej zinformatyzowanej przestrzeni publicznej – przewiduje Janas.

W niedzielę po południu delegaci prawdopodobnie wybiorš nowego Przewodniczšcego KRDP. Na to stanowisko kandydujš prof. Adam Mariański i Zbigniew Maciej Szymik.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL