Dobra osobiste

Rodzina ma prawo pożegnać się z umierającym więźniem - sprawa sądowa o ochronę dóbr osobistych

Fotorzepa, Piotr Nowak
Czy zakład karny będzie musiał przeprosić rodzinę zmarłego więźnia, a Skarb Państwa wypłacić zadośćuczynienie za uniemożliwienie bliskim pożegnania z umierającym? Wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie zapadnie w czwartek.

O sprawie informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która przedstawiła opinię przyjaciela sądu.

Jak informuje HFPC rodzina zmarłego więźnia wytoczyła proces zakładowi karnemu, ponieważ - jak twierdzi - nie umożliwiono jej pożegnania z umierającym krewnym, który przebywał w szpitalu więziennym. W toku postępowania powodowie domagali się od zakładu karnego przeprosin oraz zadośćuczynienia.

W opinii przyjaciela sądu  Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśliła  znaczenie prawa osób pozbawionych wolności do utrzymywania kontaktów z rodziną i osobami bliskimi. Zarówno Europejskie Reguły Więzienne, jak i przyjęte przez ONZ Reguły Nelsona Mandeli przewidują, że informacje o zgonie, poważnej chorobie lub przeniesieniu osadzonego do szpitala powinny być niezwłocznie przekazane jego najbliższym, o ile więzień nie zastrzegł inaczej.

Sąd w I instancji uznał, że prawo do pożegnania z umierającym więźniem jest dobrem osobistym w rozumieniu Kodeksu cywilnego, podlegającym ochronie prawnej. Taka wykładnia, zdaniem sądu, ma uzasadnienie między innymi w przepisach Konstytucji. Sąd uznał, że na administracji więziennej ciąży obowiązek powiadomienia rodziny o pogarszającym się stanie zdrowia więźnia w sytuacji, gdy osadzony nie jest sam w stanie tego dokonać (w omawianej sprawie osadzony był pod wpływem silnych leków narkotycznych uśmierzających ból) lub gdy jego zawiadomienie nie może dotrzeć w odpowiednim czasie.

Sąd nakazał zakładowi karnemu wystosować oficjalne przeprosiny, a także zasądził od Skarbu Państwa zadośćuczynienia dla członków rodziny zmarłego.

Od wyroku apelacje złożyli zarówno powodowie, jak i Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Rozprawa przed Sądem Apelacyjnym odbyła się 22 sierpnia. Wyrok zostanie ogłoszony 31 sierpnia 2017.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL