Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

#RZECZoPRAWIE: Świrski o reklamie Tigera i zadośćuczynieniu ws. pamięci o Powstaniu Warszawskim

Maciej Œwirski
Instagram, rp.pl
W pištkowym programie #RZECZoPRAWIE goœćmi Tomasza Pietrygi był Maciej Œwirski, założyciel Reduty Dobrego Imienia, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Producent znanego napoju Tiger wplótł w swojš kampanię wizerunkowš wštki dotyczšce Powstania Warszawskiego. Czy to jest œwiadome działanie, czy raczej wyraz głupoty, braku wiedzy historycznej?

Po pierwsze sprawa nie jest kontrowersyjna, jest jednoznaczna. Także w branży reklamowej odebrano ten konkretny plakat jednogłoœnie negatywnie. Analiza tego obrazka pokazuje, że dokonano obrazy pamięci Powstania Warszawskiego z premedytacjš.

Jest to najbardziej obelżywy gest w języku amerykańskim. W Polsce się przyjšł, ale Polacy nie do końca rozumiejš ten gest. To zawišzanie kokardy na palcu jako symbolu pamięci jest bezpoœrednim nawišzaniem do anglosaskiego kodu kulturowego. I tym znieważa się pamięć Powstania Warszawskiego.

Dlaczego to zrobiono? Tego rodzaju plakat nie może być zrobiony nieœwiadomie. Ci ludzie wiedzieli, co robiš. Agencja J. Walter Thompson zrobiła ten obrazek i szereg innych, ale ten jest najbardziej drastyczny.

Pyta pan czy zrobiono to œwiadomie, w mojej opinii tak. Dowiedziałem się o tym obrazku 9 sierpnia. Akurat tego dnia przypada rocznica œmierci mojego wuja, porucznika „Juliusza” Zygfryd Maria Urbanyi, zginšł tego dnia na barykadzie na Rymarskiej. 

Ten obrazek znieważa tego człowieka i wszystkich żyjšcych i zmarłych powstańców. To nie może być zapomniane. To nie jest wybryk, to œwiadome niszczenie polskiego kodu kulturowego.

Dlaczego to jest takie ważne? Dla wielu ludzi reklama nie jest tylko informacjš, że coœ jest do kupienia. Napój energetyzujšcy „Tiger” jak wiadomo swoim pseudonimem firmuje zawodnik sportowy.

Problem polega na tym, że dla pewnych osób reklama jest œwiadectwem rzeczywistoœci i wzorcem postępowania. Mówię o ludziach słabiej wykształconych z mniejszym tłem kulturowym. W zwišzku z tym tego rodzaju plakat kreuje wzorce postaw. Oni chcšc doœcignšć tego zawodnika będš znieważać Powstanie Warszawskie dlatego, że pokazano im, że to można zrobić. Dotyczy to też pozostałych obrazków, które wymyœliła agencja. To jest jednoznaczny przekaz uderzajšcy w polskš tożsamoœć i polskš tradycję.  

Przewidzieliœcie pozew przeciwko agencji J. Walter Thompson i to się nie zmieni mimo, że firma  Maspex przeprosiła i rozwišzała z agencjš umowę, wpłaciła pienišdze kombatantom?

Tak. Pozew przeciwko J.W. Thompson będzie.

W takich sprawach trzeba się emocjonować ale należy się też posługiwać rozumem przy działaniach i planowaniem. Ta kampania, gdy została ujawniona w sposób masowy, to pojawiły się podejrzenia, że to po to, by Maspex stał się widoczny, czyli „nieważne jak, byleby mówili”. Problem z tym, że mówiš Ÿle. Pewnie Maspex to akceptował i pewnie była tam osoba, która to zatwierdziła. Nie zdejmuje to z nich odpowiedzialnoœci.

 

Czego w pozwie będziecie się domagać?

Zadoœćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.  

O jakš kwotę chodzi?

Jest to kwestia do ustalenia. Można wejœć na stronę rdi.org.pl i przekazać kwotę na koszty sšdowe.

Musimy wpłacić 5 proc. wartoœci przedmiotu sporu. 

Będziecie się domagali jakiejœ sporej kwoty. 

W tej chwili chcielibyœmy by była to dotkliwa i pouczajšca kara. Myœlimy o kwotach 1 mln zł. i więcej, czyli musimy przynajmniej mieć 50 tys. zł.

Œwirski w #RZEZCoPRAWIE

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL