Dane osobowe

GIODO nakazuje Minister Cyfryzacji poprawić rejestr PESEL

123rf
Do końca września br. Minister Cyfryzacji ma uszczelnić dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych. Do 31 marca 2018 ma czas na modyfikację aplikacji dostępowej do rejestru PESEL w taki sposób, aby osoba która zamierza przeglądać rejestr, uzasadniła w jakim celu chce to zrobić.

Kontrola przeprowadzona przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w Ministerstwie Cyfryzacji wykazała, że Minister Cyfryzacji – jako administrator danych przetwarzanych w rejestrze PESEL – naruszył przepisy o ochronie danych osobowych, poprzez:

- brak procedur określających sposób postępowania w razie wystąpienia incydentu związanego z ochroną danych osobowych,

- przyznawanie jednemu użytkownikowi więcej niż jednej karty z certyfikatem umożliwiającym dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych,

- brak w aplikacji, za pośrednictwem której realizowany jest dostęp do rejestru PESEL, funkcjonalności umożliwiającej wskazanie uzasadnienia dla dokonywanego sprawdzenia danych w rejestrze PESEL,

- niewdrożenie oprogramowania służącego do analizy logów systemowych, w tym operacji dokonywanych przez użytkowników, którym przyznany został dostęp do rejestru PESEL.

Inspekcja GIODO była następstwem wcześniejszych kontroli w kancelariach i izbach komorników sądowych, którzy masowo pobierali dane z rejestru PESEL. Wprawdzie, jak ustalono, nie doszło wówczas do udostępnienia danych z rejestru PESEL osobom nieuprawnionym, ale dane były zbierane nadmiarowo, bez uzasadnienia. Żeby sprawdzić dlaczego to jest możliwe, konieczne było przeprowadzenie kontroli w resorcie cyfryzacji, który administruje rejestrem PESEL.

- Braki wykryte przez GIODO podczas kontroli w lutym 2017 r. stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych Polaków przetwarzanych w rejestrze PESEL. Umożliwiają bowiem użytkownikom, którzy otrzymali dostęp do rejestru, masowe pozyskiwanie danych w sposób w zasadzie niekontrolowany, gdyż nie jest wymagane podanie uzasadnienia zbierania danych. Prowadzi to do pozyskiwania informacji nadmiarowych, nie zawsze niezbędnych do realizacji celu, w jakim są pobierane. Dodatkowo Minister Cyfryzacji – jako administrator danych – przyznając kilka kart dostępu jednemu użytkownikowi oraz nie analizując systemowych logów dostępu do rejestru, nie ma możliwości ustalenia, kto i w jakim celu pozyskuje dane - podkreśla GIODO w wydanym dziś komunikacie.

O problemach z ochroną danych rejestrze PESEL  GIODO poinformował Ministra Cyfryzacji po raz pierwszy już w marcu 2017 r. W odpowiedzi Ministerstwo deklarowało usunięcie tych uchybień, lecz w bardzo odległych terminach, na co GIODO się nie zgodził. 12 września 2017 r. GIODO wydał decyzję nakazującą:

- opracowanie i wdrożenie do 31 grudnia 2017 r. procedur postępowania w razie wystąpienia incydentu związanego z ochroną danych osobowych przetwarzanych w ramach rejestru PESEL,

- zapewnienie do 30 września 2017 r., aby jednemu użytkownikowi nie mogła zostać wydana więcej niż jedna karta z certyfikatem umożliwiającym dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych,

- modyfikację aplikacji dostępowej do rejestru PESEL do 31 marca 2018 r. w taki sposób, aby umożliwiała ona podanie uzasadnienia dla dokonywanego sprawdzenia danych w rejestrze PESEL,

- wdrożenie do 31 grudnia 2017 r. oprogramowania służącego do analizy logów systemowych, w tym operacji dokonywanych przez użytkowników, którym przyznany został dostęp do rejestru PESEL.

Oświadczenie dot. komunikatu GIODO w sprawie bezpieczeństwa danych w rejestrze PESEL

Odnosząc się do opublikowanej dziś opinii GIODO Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że wnioski w niej zawarte są nieprawdziwe. Minister Cyfryzacji z najwyższą starannością podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych, w tym przetwarzanych w rejestrze PESEL. Podkreślamy, że wszystkie dane zawarte w rejestrach państwowych pozostają w pełni bezpieczne, a do rejestru nie mają dostępu żadne osoby czy instytucje do tego nieuprawnione.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL