Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Wyciek z bazy PESEL: oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich

Adam Bodnar
ROL
Administracja naszego państwa dysponuje coraz większš iloœciš informacji o obywatelach – przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich.

W zwišzku z doniesieniami na temat możliwoœci wycieku informacji z bazy PESEL, rzecznik praw obywatelskich przypomina, że administracja naszego państwa dysponuje coraz większš iloœciš informacji o obywatelach. – Dane osobowe sš zbierane i przetwarzane po to, aby urzędy i instytucje publiczne mogły coraz lepiej i sprawniej służyć mieszkańcom – pisze Adam Bodnar.

Jak jednoczeœnie zaznacza, obywatele majš prawo oczekiwać, że wszystkie informacje pozyskiwane na ich temat będš odpowiednio zabezpieczone. Jest to standard wynikajšcy z art. 47 oraz 51 Konstytucji RP. - Informacje z bazy PESEL nigdy nie powinny trafić w niepowołane ręce – podkreœla RPO.

Rzecznik zapowiedział skierowanie do Ministra Cyfryzacji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowej Rady Komorniczej oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odpowiednich wniosków o przedstawienie informacji, na jakim etapie znajduje się wyjaœnianie sprawy oraz co udało się do tej pory ustalić.

- Zależnie od rozwoju sytuacji, w Biurze RPO analizowane będš fakty i podejmowane stosowne działania. Ich celem będzie zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa oraz wsparcie w sytuacjach, gdyby doszło do wykorzystania danych osobowych w sposób niezgodny z prawem – czytamy w oœwiadczeniu.

Jednoczeœnie Rzecznik będzie analizował czy obywatele posiadajš już teraz w pełni dostępne procedury zabezpieczenia się przed odpowiedzialnoœciš finansowš, gdyby ktoœ skorzystał z ich danych w sposób nieuprawniony.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL