Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

#RZECZoPRAWIE - Maciej Kawecki: jak się zmieni ochrona danych osobowych

Maciej Kawecki
rp.pl
Przez ostatnie 20 lat udało się znacznie polepszyć ochronę danych osobowych w Polsce, ale nadal jest to temat marginalizowany - mówił dr Maciej Kawecki, doradca ministra cyfryzacji, w programie #RZECZoPRAWIE.

28 stycznia obchodziliœmy Dzień Ochrony Danych Osobowych, ale mam wrażenie, że przeszedł on trochę bez echa. Dlaczego? - zapytał goœcia prowadzšcy #RZECZoPRAWIE Tomasz Pietryga.

- Choć przez ostatnie 20 lat udało się w Polsce znacznie polepszyć ochronę danych osobowych, to jest ona niestety tematem marginalizowanym. Nie jest uważana za temat wystarczajšco doniosły. Tymczasem ochrona danych osobowych to tak naprawdę ochrona informacji o nas samych, o tym, co robimy, kim jesteœmy. A informacja to dziœ jedna z najważniejszych walut œwiata. Dlatego dane osobowe warto chronić - podkreœlił dr Kawecki.

Jego zdaniem ochrona danych osobowych zyskała na znaczeniu, gdyż zmieniły się œrodki pozyskiwania informacji, zakres tych  informacji oraz kršg osób, który ma dostęp do nich.

- 30 lat temu nie było portali społecznoœciowych, Facebooka, Twittera. Dzisiaj problem polega na tym, że żaden ustawodawca nie jest w stanie ochronić nas przed nami samymi, przed informacjami, które przekazujemy my sami - mówił Kawecki.

Jego zdaniem ochronš danych osobowych interesujemy się  dopiero wtedy, gdy dojdzie już do wycieku danych, gdy informacje udostępnione np. na Facebooku zostanš wykorzystane w celach zupełnie innych niż było to naszš intencjš. Dlatego ważne jest, by zwrócić uwagę na prewencję i zwiększyć œwiadomoœć potrzeby ochrony danych.

Zdaniem Tomasza Pietrygi unijne ustawodawstwo dotyczšce ochrony danych osobowych bardzo się rozrasta, często w sposób niebezpieczny. Czy musimy wchodzić w te opary absurdu? - zapytał eksperta.

- Każdy ustawodawca, w tym także unijny, zdaje sobie sprawę, że tworzone normy prawne w jakimœ odsetku nie będš przestrzegane. Jeœli standardy ochrony ustawimy wysoko, to nawet, gdy przy ich stosowaniu zejdziemy niżej, to i tak ten poziom ochrony będzie wystarczajšcy. Stšd tak dużo różnych zabezpieczeń.  Regulacja unijna wynika także z tego, że rozwój nowych technologii nie idzie w parze z legislacjš. Trzeba było stworzyć takie regulacje, które wreszcie zacznš nadšżać na technologiami, które nie będš nieaktualne za 5 czy 10  lat. Nowe regulacje sš na tyle ogólne, że nadšżajš, pozwalajš na zakres szerokiej interpretacji organom, które będš je stosować, na dostosowanie ich do stanu faktycznego.

Zalewanie spamem skrzynek pocztowych to zdaniem  dr. Kaweckiego  przykład problemów z egzekwowaniem prawa przez organy państwowe.

- Nowa ustawa o ochronie danych wraz z regulacjami unijnymi pozwoli to poprawić - dodał.

Zapytany o szczegóły projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych dr Kawecki powiedział, że ponieważ zostanie powołany następca obecnego organu ochrony (GIODO), nowe rozwišzania majš mu zapewnić szybsze i sprawne postępowanie, które będzie jednoinstancyjne. Przewidziane będš mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych. administrator  danych będzie mógł uzyskać taki certyfikat. Rozporzšdzenie unijne wprowadza kary finansowe za naruszenie danych osobowych do 20 mln euro. Organ ochrony będzie mógł dzięki nim skuteczniej egzekwować ochronę danych osobowych. W ustawie znajdš się także propozycje wprowadzenia tajemnicy ustawowej.

- Chcemy, żeby projekt ujrzał œwiatło dzienne wiosnš, musi wejœć w życie razem z regulacjami unijnymi, czyli w maju 2018 r. - powiedział dr Kawecki.

#RZECZoPRAWIE: Maciej Kawecki - Reforma ochrony danych osobowych

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL