Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Ochrona danych osobowych: wiele uwag do reformy RODO

123RF
Ponad 600 uwag do projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych zajmuje 700 stron. 400 osób przyszło na podsumowanie konsultacji. Jeszcze więcej było chętnych.

Tak wielkie zainteresowanie konsultacjami wzięło się z tego, że ustawa wpłynie na wszystkie sektory: publiczny, prywatny i pozarzšdowy. Ma dostosować polskie przepisy do unijnej reformy ochrony danych (RODO), które zacznš obowišzywać już 25 maja. Resortowi cyfryzacji zależy, by zdšżyć przed tym terminem, bo projekt ma przepisy ustrojowe, bez których RODO nie będzie mogło prawidłowo funkcjonować. Dotyczš m.in. organizacji i działania Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mimo tak szerokich konsultacji wcišż wiele kwestii pozostaje niewyjaœnionych. Przykładowo, resort chce obniżyć granicę wieku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do 13. roku życia. Wcišż nie jest jednak jasne, jakie treœci powinny być oznaczone jako kierowane do dzieci ani jak sprawdzić, czy osoba wyrażajšca zgodę rzeczywiœcie ma tyle lat, ile podaje. Żšdanie skanów dowodów czy aktów urodzenia jest niedopuszczalne.

Doprecyzowano też wyłšczenie z zakresu RODO „wypowiedzi w ramach działalnoœci akademickiej, literackiej, artystycznej czy dziennikarskiej". Wcišż jednak niejasna pozostaje kwestia, czy blogerzy sš uznawani za dziennikarzy.

Problemy sprawia też okreœlenie, kiedy zaczyna się przetwarzanie danych „na dużš skalę". W przypadku danych medycznych decyduje to o koniecznoœci powołania w jednostce inspektora ochrony danych osobowych (IODO). Ministerstwo nie zdecydowało się też na stworzenie stanowiska zastępcy IODO, co może rodzić problemy w dużych instytucjach.

Z kolei nowy organ ochrony danych będzie zobowišzany wydawać niewišżšce decyzje  co do organizacyjnych i technicznych sposobów zabezpieczenia danych, co jednych przedsiębiorców cieszy, a innych niepokoi.

Projekt już w cišgu najbliższych dni ma być skierowany do rzšdowego komitetu ds. europejskich, a w cišgu półtora–dwóch miesięcy – do Sejmu. Uchwalony miałby być w kwietniu, aby dać jeszcze czas na dostosowanie się do nowego prawa (weszłoby w życie równo z RODO). Na uchwalenie czekajš też przepisy wprowadzajšce tę ustawę, które zmieniajš ok. 140 aktów sektorowych. W konsultacjach zgłoszono do nich ponad 1000 uwag.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL