Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

RODO: kościół chce obejść przepisy o ochronie danych osobowych

Fotorzepa/Darek Golik
Dostosowanie do unijnego rozporzšdzenia o ochronie danych osobowych dotyczy również koœciołów i zwišzków wyznaniowych. Duchowni chcš się uchronić przed zmianami wprowadzajšc własne przepisy.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza” przygotowano dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w zwišzku z przetwarzaniem danych osobowych w Koœciele katolickim. Przepisy majš na celu uniezależnienie koœcioła od zwierzchnictwa œwieckiego GIODO i utworzenie własnego odpowiednika.

 

Co z apostazjš

Koœcielne bazy gromadzš nie tylko imiona i nazwiska ale też dane teleadresowe a nawet informacje o statusie majštkowym. Nowe przepisy majš wpływ na usuwanie danych wiernych, którzy odchodzš z koœcioła. Obecnie informacje te pozostajš w bazach koœcielnych mimo apostazji. Duchowni tłumaczš, że to "na wypadek nawrócenia".

 

Co zmienia RODO

W celu ochrony danych osobowych RODO nakłada na administrujšcych obowišzek stosowania procedur oraz tworzenia specjalnych stanowisk dla osób odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji. 

Problem we wdrożeniu przepisów polega na tym, że rozporzšdzenie nie zawiera dokładnych wymagań technicznych, co oznacza, że interpretacja zapisów może być dosyć elastyczna.

Wysokie kary

W zwišzku z RODO na firmy i koœcioły mogš być dotkliwie ukarane. Generalny Inspektor Danych Osobowych może nałożyć na obowišzanych do 20 mln euro kary.

Pozostało niewiele czasu. Rozporzšdzenie wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

ródło: rp.pl/Gazeta Wyborcza

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL