Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Polak nie poszaleje na zakupach

www.sxc.hu
Statystyczna siła nabywcza konsumentów w naszym kraju to poniżej 50 proc. wyniku europejskiego.

Według badania firmy Gfk œrednia kwota, jakš europejscy konsumenci dysponujš na wydatki i oszczędnoœci w 2017 r. wynosi niemal 14 tys. euro na osobę. Najwyższš œredniš siłš nabywczš dysponujš mieszkańcy Liechtensteinu z 453,9 proc. wyniku œredniego, Szwajcarii z 302,4 i Islandii – 239,6 proc. œredniej. Z koeli najniższa jest w Białorusi, Mołdawii i Ukrainie.

W 2017 r. mieszkańcy Europy majš do dyspozycji łšcznie kwotę 9,4 bln euro, którš mogš przeznaczyć na artykuły spożywcze, wydatki mieszkaniowe, media, prywatne fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe oraz inne wydatki, np. wakacje, transport czy wydatki konsumpcyjne.

Ranking prezentuje wyraŸnš rozbieżnoœć między krajami pod względem wysokoœci kwoty dostępnej dla konsumentów na wydatki. Liechtenstein, który mocno wyprzedza inne kraje w rankingu, dysponuje siłš nabywczš per capita w wysokoœci 63,2 tys. euro, czyli wyższš o ponad 350 proc. od œredniej europejskiej. Kolejna w zestawieniu jest Szwajcaria z kwotš 42,1 tys. euro na mieszkańca. Szwajcarzy majš więc do dyspozycji kwotę trzykrotnie wyższš niż œrednia w Europie. Pozostałe kraje w rankingu majš również ponadprzeciętnš siłę nabywczš, stanowišcš przynajmniej 1,5-krotnoœć œredniej europejskiej.

Polska zajęła w zestawieniu dopiero 29 pozycję.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL