Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Polska znów z deficytem handlowym

Fotorzepa, Marta Bogacz
W czerwcu po raz trzeci w tym roku wartoœć polskiego importu przewyższyła eksport. Deficyt w handlu towarowym Polski wyniósł 227 mln euro (954 mln zł).

W efekcie także w cišgu roku do końca czerwca saldo handlowe Polski było ujemne. Liczšc w ten sposób to pierwszy roczny deficyt od niemal dwóch lat.

Jak podał w pištek NBP, eksport polskich towarów w czerwcu zwiększył się o 8,7 proc. rok do roku, po zwyżce o 16,3 proc. w maju. Odczyt ten okazał się blisko przeciętnych szacunków ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet" (9,1 proc.). Wyhamowanie wzrostu eksportu było bowiem oczekiwane w zwišzku z efektem kalendarzowym, który w czerwcu wystšpił: miesišc ten liczył mniej dni roboczych niż przed rokiem, podczas gdy maj więcej.

Ten sam efekt stłumił też dynamikę importu. Pozostała jednak wysoka. Sięgnęła 15 proc. rok do roku, po 21,4 proc. w maju. Ankietowani przez „Parkiet" ekonomiœci przeciętnie spodziewali się wyhamowania wzrostu importu do 13,5 proc.

Tempo wzrostu importu przewyższyła tempo wzrostu eksportu o 6,3 pkt proc. Poprzednio różnica ta bywała tak duża w latach 2006-2008, czyli w okresie poprzedniego boomu gospodarczego.

Pištkowe dane NBP, choć bliskie oczekiwań ekonomistów, można uznać za zaskakujšco dobre w œwietle tych, które napłynęły ostatnio z Niemiec, głównego partnera handlowego Polski. Tam w czerwcu eksport zwiększył się o zaledwie 0,7 proc. rok do roku, a import o 3,6 proc., podczas gdy w maju oba wskaŸniki zanotowały dwucyfrowe zwyżki.

Z danych GUS, także opublikowanych w pištek, wynika, że polski eksport do Niemiec w pierwszym półroczu br. był o 7,9 proc. wyższy (liczšc w euro), niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Po maju ten wzrost wynosił 6,6 proc., co sugeruje, że w czerwcu dynamika eksportu do Niemiec wzrosła.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL