Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Gospodarka przyspiesza, a upadłości przybywa

Bloomberg
W czerwcu 71 firm ogłosiło niewypłacalnoœć, o 11 (czyli 18 proc.) więcej, niż w tym samym miesišcu ubiegłego roku. Od poczštku roku takich przypadków odnotowano 418, o 56 (15 proc.) więcej, niż w pierwszym półroczy 2016 r.

Takie dane, bazujšce na informacjach publikowanych w Monitorze Sšdowym i Gospodarczym, przedstawił w czwartek Euler Hermes, ubezpieczyciel należnoœci handlowych.

Niewypłacalnoœć to niezdolnoœć firmy do regulowania zobowišzań wobec dostawców, skutkujšca upadłoœciš lub któršœ z form postępowania restrukturyzacyjnego. Dlaczego, pomimo dobrej koniunktury w polskiej gospodarce, liczba niewypłacalnoœci roœnie?

Sektorem, w której takich przypadków jest najwięcej (w samym czerwcu 22), jest handel hurtowy. Eksperci EH wišżš to z niskimi marżami przedsiębiorstw handlowych.

Na drugim miejscu pod względem liczby ogłoszonych niewypłacalnoœci znalazł się przemysł. W czerwcu w tym sektorze odnotowano 19 takich przypadków, w porównaniu do 14 w tym samym miesišcu ub.r. W całym I półroczu liczba niewypłacalnoœci firm przemysłowych zwiększyła się o 24 proc. rok do roku.

Dotyczy to głównie firm, które skupiajš się na produkcji na rynek wewnętrzny. Ze względu na opóŸniajšce się odbicie w inwestycjach, wiele z nich zmaga się z niedostatecznym popytem.

- Rynek wewnętrzny (...) nie zapewnił wystarczajšcych dla utrzymania płynnoœci przepływów finansowych producentom nie tylko materiałów budowlanych, ale także art. konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych – tłumaczš eksperci Euler Hermes.

- Producenci artykułów konsumpcyjnych borykajš się z postępujšcš koncentracjš handlu. Firmy, które nie idš za tym trendem i nie budujš odpowiednio dużej skali produkcji, skazane sš na wypychanie z rynku tzw. „handlu nowoczesnego" lub na pozostanie na nim za cenę zgody na niskie marże – dodajš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL