Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Finlandii nic nie jest straszne

Bloomberg
Po raz siódmy z rzędu Finlandia uznana została za najbardziej stabilny kraj na œwiecie. Najstabilniejszym regionem jest Skandynawia.

Ranking Fragile States Index przygotowany co roku przez Fundusz Na Rzecz Pokoju (Fund For Peace) tym się różni od innych, że najlepsi sš w nim ci, którzy zajmujš ostatnie miejsca. Fragile States Index za podstawę oceny używa różnorodnych czynników ryzyka okreœlonych w danym kraju i bazuje przy tym na licznych publikacjach i raportach. Lista sporzšdzona przez Fundusz na Rzecz Pokoju opiera się na 12 wskaŸnikach takich jak między innymi: presje demograficzne, spowolnienie gospodarki czy dostępne usługi publiczne.

W najnowszym notowaniu, na 178 przebadanych pod kštem stabilnoœci krajów na ostatnich miejscach listy znalazły się wszystkie kraje skandynawskie oraz Szwajcaria. Ostatnie miejsce Finlandii na liœcie oznacza, że kraj ten otrzymał najniższš sumę punktów i został uznany za najmniej „kruchy" czy wrażliwy na zawirowania gospdoarcze, spoleczne, polityczne na œwiecie. Wraz z innymi państwami Skandynawii Finlandia znalazła się w grupie okreœlonej jako "Zrównoważone".

Kraje na szczycie listy, uznane za najbardziej kruche i niestabilne to Południowy Sudan, Somalia, Republika Œrodkowej Afryki, Jemen, Sudan, Syria, Kongo, Czad oraz Afganistan.

Polska zajęła w rankingu pozycję nr 151 i znalazła się w grupie okreœlonej jako kraje "Stabilne", razem z państwami takimi jak między innymi Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Węgry, Rumunia, Bułgaria.

Według wyników rankingu, najmniej "kruche" państwa na œwiecie to, (kolejnoœć od ostatniego miejsca na liœcie):

178. Finlandia

177. Norwegia

176. Szwajcaria

175. Dania

174. Szwecja

172. Irlandia

172. Australia

171. Islandia

170. Nowa Zelandia

169. Kanada

168. Luksemburg

167. Holandia

166. Austria

165. Niemcy

164. Portugalia

163. Belgia

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL