Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Bank Anglii bardziej jastrzębi

Bloomberg
Bank Anglii stwierdził w swoim komunikacie, że stopy procentowe mogš wzrosnšć szybciej niż oczekiwano.

Brytyjski bank centralny pozostawił swojš głównš stopę procentowš na poziomie 0,5 proc. Decyzja ta była jednomyœlna. Bank Anglii wydał jednak zaskakujšco jastrzębi komunikat mówišcy, że stopy procentowe w Wielkiej Brytanii mogš wzrosnšć szybciej i mocniej, niż wynikałoby z zeszłorocznych, listopadowych projekcji gospodarczych. Podniósł również swoje prognozy dotyczšce wzrostu gospodarczego. Spodziewa się, że brytyjski PKB wzroœnie w tym roku o 1,8 proc., gdy wczeœniejsze prognozy mówiły o wzroœcie o 1,6 proc.

- Jeœli poprawie ulegnie wzrost płac a stopa bezrobocia pozostanie stabilna, to Bank Anglii niemal na pewno zrewiduje swojš strategię w drugim kwartale. Nie bšdŸcie więc zaskoczeni, jeœli prezes Banku Anglii Mark Carney podniesie stopy procentowe po raz kolejny w maju – twierdzi Dennis de Jong, dyrektor zarzšdzajšcy w firmie UFX.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL