Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Deficyt w 2016 roku mógł być rekordowo niski

Bloomberg
Tylko 1,5 proc. PKB mogła wynieœć luka w finansach państwa w zeszłym roku – szacujš ekonomiœci banku Citi.

Jeœli takie prognozy sprawdziłyby się, byłby to najniższy deficyt od co najmniej 1995 r. Przez ponad 20 lat w finansach publicznych ani razu nie odnotowano nadwyżki (według metodologii unijnej), a najniższy deficyt w relacji do PKB wynosił 1,9 proc. w 2007 r.

Danych zamykajšcych 2016 r. jeszcze nie ma, ale ekonomiœci banku Citi oparli swoje prognozy na wykonaniu budżetów państwa i samorzšdów w listopadzie. A było ono wręcz rewelacyjne. Po 11 miesišcach samorzšdy – jak podał resort finansów w ubiegłym tygodniu – miały 19 mld zł nadwyżki! Z kolei deficyt w kasie państwa wyniósł 27,5 mld zł wobec 54,7 mld zł zaplanowanych na cały rok.

– Naszym zdaniem bardzo mało prawdopodobne jest, by w grudniu samorzšdowa nadwyżka miała w ogóle znaczšco się zmniejszyć, nie mówišc o tym, by miała zamienić się w deficyt – zauważa Piotr Kalisz, główny ekonomista Citi. – Znacznie lepszy może się okazać też wynik budżetu centralnego, naszym zdaniem dziura w kasie państwa będzie o ok. 17 mld zł mniejsza od planowanej. Bioršc to wszystko pod uwagę, oczekujemy, że deficyt sektora instytucji rzšdowych i samorzšdowych w 2016 roku będzie nie tylko znacznie poniżej 3 proc. PKB, ale może w rzeczywistoœci ukształtować się na bardzo niskim poziomie 1,5 proc. PKB – podsumowuje Kalisz.

Jeszcze w 2013 luka w finansach publicznych wynosiła 4,1 proc. PKB i przekraczała limit dla krajów UE wynoszšcy 3 proc. PKB. W 2014 r. spadła do 3,4 proc. PKB (wówczas Bruksela zdjęła z nas procedurę nadmiernego deficytu), w 2015 r. – do 2,6 proc. PKB. W 2016 r,. głównš przyczynš niezłego wyniku mogła być przede wszystkim zapaœć w inwestycjach publicznych (co zresztš przyczyniło się do znacznego spowolnienia gospodarki w drugiej połowie roku).

Rzšd prognozuje, że w 2017 r. deficyt sektora znowu wzroœnie – do ok. 3 proc. PKB. Budżet państwa będzie bardzo napięty, m.in. ze względu na to, że program 500+ trzeba już sfinansować w całoœci (ok. 23 mld zł), a po stronie dochodów nie będzie nadzwyczajnych wpływów ze sprzedaży częstotliwoœci (9,2 mld zł). Jeœli zaœ ruszš samorzšdowe inwestycje, to lokalne budżety zaliczš znacznš dziurę.

Jednak zdaniem Piotra Kalisza bardzo dobry wynik finansów publicznych w 2016 r. może mieć pozytywne implikacje i w 2017 r., ponieważ obniża punkt wyjœcia dla œcieżki deficytu fiskalnego. – Poza tym znaczšce przyspieszenie inflacji i oznaki ożywienia wzrostu gospodarczego sugerujš, że – wbrew obawom wielu uczestników rynku – wzrost wpływów z podatków będzie stosunkowo wysoki. Dlatego oczekujemy, że deficyt całego sektora w 2017 r. uplasuje się w przedziale 2–2,5 proc. PKB – uważa Kalisz.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL