Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Szykuje się niemrawy rozwój

Flickr
Wzrost œwiatowej gospodarki w tym roku przyspieszy, ale pozostanie słaby. Podobne perspektywy ma Polska – przewiduje Bank Œwiatowy.

Pod względem tempa wzrostu œwiatowej gospodarki miniony rok był najsłabszy od recesji z 2009 r. Według szacunków Banku Œwiatowego globalny PKB powiększył się o zaledwie 2,3 proc. W najbliższej przyszłoœci koniunktura ma się poprawiać, ale pozostanie słabsza niż przed kryzysem sprzed oœmiu lat – przewiduje waszyngtońska instytucja w najnowszej edycji raportu „Global Economic Prospects".

W 2017 r. œwiatowy PKB powiększyć ma się o 2,7 proc., a rok póŸniej o 2,9 proc. Podobnie zapowiada się 2019 r. To prognozy minimalnie niższe niż te, które Bank Œwiatowy formułował w poprzednim raporcie, w połowie ub.r.

Nadzieja w Trumpie

Tegoroczna poprawa koniunktury na œwiecie ma być efektem m.in. przyspieszenia wzrostu amerykańskiej gospodarki oraz powrotu na œcieżkę wzrostu Brazylii i Rosji, które majš za sobš dwa lata recesji. Przy tym prognozy dla USA, zakładajšce wzrost PKB o 2,2 proc. w tym roku i o 2,1 proc. w 2018 r., nie uwzględniajš efektów poluzowania polityki fiskalnej, zapowiadanego przez tamtejszego prezydenta elekta Donalda Trumpa. Gdyby jego administracja obniżyła podatki zgodnie z wyborczymi obietnicami, wzrost amerykańskiego PKB mógłby według ekonomistów BŒ sięgnšć w 2017 r. nawet 2,5 proc., a w 2018 r. zbliżyć się do 3 proc. A obniżki podatków to niejedyne pomysły Trumpa na zdynamizowanie największej gospodarki œwiata. „Bardziej ekspansywna polityka fiskalna mogłaby przyspieszyć wzrost tamtejszej, ale i globalnej gospodarki. Zmiany w polityce handlowej USA i innych obszarach mogłyby jednak te pozytywne efekty zniwelować" – ocenił Ayhan Kose, główny autor raportu BŒ, odnoszšc się do protekcjonistycznych zapędów Donalda Trumpa.

Niepewna przyszłoœć

Perspektywy strefy euro, głównego partnera handlowego Polski, sš mniej obiecujšce niż USA. Według ekonomistów Banku Œwiatowego PKB Eurolandu powiększy się w 2017 r. o 1,5 proc., po zwyżce o 1,6 proc. w 2016 r. i o 2 proc. rok wczeœniej. Będzie to m.in. skutek wygaœnięcia pozytywnego wpływu spadku cen ropy naftowej na wydatki konsumpcyjne Europejczyków.

Ekonomiœci BŒ spodziewajš się, że dzięki ożywieniu globalnej wymiany handlowej przyspieszy wzrost eksportu z Eurolandu. To dobra wiadomoœć dla Polski, bo nasz eksport jest silnie skorelowany z niemieckim.

Według waszyngtońskiej instytucji Polskę czeka w tym roku przyspieszenie wzrostu PKB do 3,1 proc., z szacunkowych 2,5 proc. w 2016 r. Jeszcze w paŸdzierniku BŒ spodziewał się wzrostu PKB w 2017 r. o 3,4 proc. Teraz oczekuje, że takie tempo rozwoju Polska osišgnie w 2019 r.

A sš to prognozy optymistyczne. Wielu ekonomistów ostrzega, że z powodów demograficznych nasza gospodarka będzie traciła impet. Według agencji ratingowej Standard & Poor's, która swoje najnowsze prognozy także przedstawiła we wtorek, PKB Polski w tym roku powiększy się o 3,2 proc., ale do 2019 wzrost przyhamuje do 3 proc.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL