Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Przyspieszenie na ostatniej prostej

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Polski przemysł przetwórczy rozwijał się w grudniu najszybciej od niemal trzech lat, a w całym 2017 r. najszybciej od ponad dekady – sugeruje wtorkowy odczyt wskaŸnika PMI.

Publikowany przez firmę IHS Markit wskaŸnik PMI mierzy koniunkturę w przemyœle na podstawie ankiety wœród menedżerów logistyki około 200 firm. W grudniu wzrósł on do 55 pkt, z 54,2 pkt w listopadzie.

Ankietowani przez „Parkiet" ekonomiœci przeciętnie spodziewali się zwyżki tego indeksu, ale tylko do 54,6 pkt.

Każdy odczyt PMI powyżej 50 pkt oznacza, że przemysł rozwija się w ujęciu miesišc do miesišca. Dystans od tej granicy jest zaœ miarš tempa tego rozwoju. W grudniu polski sektor przemysłowy rozwijał się w tempie najwyższym od lutego 2015 r.

W całym 2017 r. PMI wynosił œrednio 53,6 pkt., co jest najlepszym wynikiem od 2006 r. i drugim w historii publikacji tego wskaŸnika, sięgajšcej końca lat 90. XX w.

Ankietowani przez firmę IHS Markit menedżerowie odpowiadajš m.in. na pytania o to, jak zmieniły się w ich firmach w porównaniu do poprzedniego miesišca produkcja, wartoœć zamówień, zatrudnienie, zaległoœci produkcyjne itp.

Grudniowa zwyżka PMI to odzwierciedlenie m.in. największego od poczštku 2017 r. wzrostu produkcji oraz najszybszego od lutego 2015 r. wzrostu wartoœci nowych zamówień. Ankietowane firmy zgłosiły również największy od siedmiu miesięcy wzrost zatrudnienia.

Według danych IHS Markit zatrudnienie w polskim przemyœle roœnie od sierpnia 2013 r., z przerwš we wrzeœniu 2017 r., gdy się nie zmieniło. Wrzeœniowy odczyt sugerował, że firmy majš problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Obecnie wydaje się, że to była chybiona interpretacja danych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL