Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Polska gospodarka wcišż rozpalona

Bloomberg
Produkt krajowy brutto Polski powiększył się w I kwartale br. o 5,1 proc. rok do roku, po 4,9 proc. w poprzednim kwartale. To wynik lepszy, niż oczekiwali ekonomiœci.

Takie roczne tempo rozwoju polska gospodarka osišgnęła też w III kwartale 2017 r. W IV kwartale było ono już niższe i wydawało się, że szczyt cyklu koniunkturalnego jest już za nami. W I kwartale, jak szacowali przeciętnie ankietowani przez „Rzeczpospolitš” ekonomiœci, PKB miał urosnšć o 4,8 proc. rok do roku.

W porównaniu do IV kwartału PKB skorygowany o wpływ czynników sezonowych powiększył się o 1,6 proc., po wzroœcie o 1 proc. w poprzednim kwartale. To wynik najlepszy od ostatniego kwartału 2016 r.

Jakie sš Ÿródła niespodzianki można się jedynie domyœlać. Wstępne dane o strukturze wzrostu PKB w I kwartale urzšd statystyczny opublikuje dopiero pod koniec maja.

- W naszej opinii konsumpcja prywatna wzrosła w I kwartale o 5,1 proc. rok do roku, choć z rekordowymi nastrojami konsumentów i wspartš przez wczesnš Wielkanoc wysokš dynamikš sprzedaży detalicznej spójny byłby również wyższy odczyt – ocenili ekonomiœci mBanku. W IV kwartale konsumpcja zwiększyła się o 5 proc. rok do roku.

Przyspieszył też prawdopodobnie wzrost inwestycji. W IV kwartale wyniósł 9 proc. rok do roku, a w I kwartale, jak oceniajš zgodnie ekonomiœci, przewyższył 10 proc. Zdaniem analityków ING Banku Œlšskiego, inwestycje mogły zwiększyć się nawet o 12 proc. rok do roku.

Największš zagadkš jest zachowanie trzeciej głównej składowej PKB, tzw. eksportu netto. Zdaniem większoœci ekonomistów jej wpływ na tempo wzrostu gospodarki był lekko ujemny lub neutralny. To jednak może się zmienić w kolejnych kwartałach. Spowolnienie gospodarki Niemiec (urosła w I kwartale br. o 0,3 proc., po 0,6 proc. w IV kwartale ub.r.) już odbiło się negatywnie na koniunkturze w innych krajach naszego regionu. Przykładowo, gospodarka Czech w pierwszych trzech miesišcach roku urosła o 0,5 proc., po 0,8 proc. w IV kwartale 2017 r.

- W naszej ocenie tak wysokie tempo wzrostu polskiej gospodarki jest nie do utrzymania w kolejnych kwartałach. Spodziewamy się jego spowolnienia do ok. 4,6 proc. w bieżšcym kwartale oraz 4 proc. œrednio w II połowie roku – napisał w komentarzu do wtorkowych danych Jakub Rybacki, ekonomista z ING Banku Œlšskiego. - Będzie to spowodowane niższym wzrostem konsumpcji prywatnej, ale również wzrost inwestycji najprawdopodobniej wróci poniżej 10 proc. rocznie. Głównym ryzykiem pozostaje jednak osłabienie popytu zewnętrznego w przypadku trwałego pogorszenia się koniunktury w niemieckiej gospodarce – wyjaœnił.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL