Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Dane GUS. Płace rosnš najszybciej od dekady

Bloomberg
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w kwietniu o 7,8 proc. rok do roku, po zwyżce o 6,7 proc. miesišc wczeœniej.

Tak szybki wzrost płac GUS ostatnio odnotował w styczniu 2016 r. Był to jednak wynik jednorazowy. Dłuższy okres tak wysokiej dynamiki wynagrodzeń poprzednio wystšpił w 2008 r. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiœci przeciętnie spodziewali się odczytu na poziomie 7,1 proc.

- Głównym czynnikiem oddziałujšcym w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki płac był efekt niskiej bazy odniesienia sprzed roku – zauważył Krystian Jaworski, ekonomista z banku Credit Agricole. - Ponadto w kwietniu br. zostały wypłacone nagrody roczne w Biedronce, co również było czynnikiem dynamizujšcym wzrost wynagrodzeń. Dołożyły się do tego jeszcze czynniki statystyczne zwišzane z korzystnš różnicš w liczbie dni roboczych, podbijajšce dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord – dodał.

Choć te czynniki w kolejnych miesišcach nie będš występowały, ekonomiœci Credit Agricole spodziewajš się, że roczny wzrost płac będzie się utrzymywał w przedziale 7-8 proc.

„W obecnych warunkach można sobie z powodzeniem wyobrazić wzrost przeciętnego wynagrodzenia w przedziale 8-10 proc. rocznie w drugiej połowie roku. Obecny epizod wzrostu cen paliw może dodatkowo stymulować żšdania płacowe” – zauważyli w komentarzu ekonomiœci mBanku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, obejmujšcym podmioty z co najmniej 10 pracownikami, zwiększyło się w kwietniu o 3,7 proc. rok do roku, tak samo jak w marcu i zgodnie z szacunkami ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet”.

„Mocny wzrost dochodów do dyspozycji to silna przesłanka do oczekiwania szybkiego wzrostu konsumpcji, bliskiego 5 proc. rok do roku” – podkreœlili w komentarzu do pištkowych danych z rynku pracy ekonomiœci BZ WBK.

W I kwartale wzrost konsumpcji sięgnšł prawdopodobnie 5,2 proc. rok do roku. Tak wysoki nie był od dekady.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL