Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Komisja Europejska podwyższa prognozy

123RF
Komisja Europejska spodziewa się, że PKB strefy euro wzroœnie w 2018 r. o 2,2 proc. a Unii Europejskiej o 2,3 proc. Wiosnš zeszłego roku spodziewała się wzrostu odpowiednio o 1,7 proc. i 1,8 proc.

Według Komisji Europejskiej wzrost gospodarczy w Polsce powinien wynieœć w 2018 r. 4,2 proc. Jej szacunki mówiš jednak, że w 2019 r. zwolni do 3,6 proc.

Na jesieni zeszłego roku KE spodziewała się, że w 2018 r. polski PKB wzroœnie o 3,8 proc. a w 2019 r. o 3,4 proc.

Spoœród wszystkich krajów UE, wyższego wzrostu gospodarczego niż Polska majš w tym roku doœwiadczyć jedynie: Irlandia (4,4 proc.) i Rumunia (4,5 proc.). Solidnie majš się rozwijać w 2018 r. największe gospodarki strefy euro: Niemcy (2,3 proc.), Francja (2 proc.), Hiszpania (2,6 proc.) a nawet Włochy (1,5 proc.).

Poprawa prognoz jest tłumaczona dobrš koniunkturš zewnętrznš i wewnętrznš. Europejskim gospodarkom dobrze służy ożywienie na rynkach eksportowych ale też poprawa sytuacja na rynkach pracy i dobre nastroje konsumentów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL