Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Moody’s spodziewa się szybszego wzrostu gospodarczego

Bloomberg
Analitycy Moody’s podnieœli prognozy wzrostu dla państw strefy euro, nieco obniżyli dla USA.

Nowe prognozy agencji ratingowej Moody’s mówiš, że wzrost gospodarczy w państwach G20 przyspieszy z 2,6 proc. w 2016 r. do 3,1 proc. w 2017 r. i 2018 r.

„Obecne tempo wzrostu wynoszšce około 2 proc. w przypadku gospodarek rozwiniętych i około 5 proc. w gospodarkach wschodzšcych jest nie tylko możliwe do podtrzymania w bliskim terminie, ale również jest potencjał do jego przyspieszenia” – piszš analitycy Moody’s.

Lekko podnieœli oni prognozy dla strefy euro, Niemiec, Francji i Włoch. Spodziewajš się, że PKB eurolandu wzroœnie w tym roku o 2,1 proc., Niemiec o 2,2 proc., Francji o 1,6 proc. a Włoch o 1,3 proc. Prognoza dla USA na 2017 i 2018 r. została obniżona odpowiednio do 2,2 proc. i 2,3 proc. (z 2,4 proc. i 2,5 proc.). Powodem rewizji w dół sš słabsze niż oczekiwano dane gospodarcze za pierwsze półrocze 2017 r. i przewidywania, że impuls fiskalny dla gospodarki USA (zwišzany z planowanymi cięciami podatków i wzrostem wydatków na infrastrukturę) będzie mniejszy, niż oczekiwano. Analitycy Moody’s spodziewajš się dalszego zacieœniania polityki pieniężnej w USA w tym roku i w przyszłym. Polityka pieniężna w strefie euro i Japonii ma w 2018 r. zapewniać mniejsze wsparcie gospodarce niż obecnie.

Spoœród głównych gospodarek rozwijajšcych się, bardzo szybkim tempem wzrostu będš wcišż mogły pochwalić się Indie. O ile ich PKB wzrósł w 2016 r. o 7,4 proc., to w 2017 r. ma zwiększyć się o 7,1 proc., by w 2018 r. wzrosnšć o 7,5 proc. Lekkiego przyspieszenia mogš w tym roku doznać Chiny. Ich PKB wzrósł w 2016 r. o 6,7 proc., a Moody’s spodziewa się, że w tym roku wzroœnie o 6,8 proc. W 2018 r. ma się zwiększyć o 6,4 proc. Analitycy Moody’s lekko podnieœli prognozy również dla Turcji. Turecki wzrost gospodarczy ma wynieœć w tym roku 3,7 proc., by w 2018 r. zwolnić do 3,2 proc.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL