Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

KE: bezrobocie najniższe od 2008 roku, ale młodzi nadal zagrożeni

123rf.com
Ponad 234 mln osób w UE ma pracę, co oznacza, że zatrudnienie w "28" jeszcze nigdy nie było tak wysokie; bezrobocie jest najniższe od grudnia 2008 roku, ale sytuacja daleka jest od zadowalajšcej, zwłaszcza wœród młodych - wynika z raportu Komisji Europejskiej.

"Mamy pozytywne wiadomoœci, jeœli chodzi o rynek pracy; osišgnęliœmy w UE najwyższy poziom zatrudnienia w historii, który wynosi 71,1 proc. Dziœ mamy ponad 234 mln kobiet i mężczyzn, którzy pracujš" - powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Marianne Thyssen.

Jak podkreœliła, zmniejsza się stopniowo bezrobocie, które jest na najniższym poziomie od grudnia 2008 roku, czyli szczytu kryzysu. Od 2013 roku w UE powstało 10 mln nowych miejsc pracy: 80 proc. z nich to stanowiska o pełnym wymiarze godzin, a 20 proc. - na częœć etatu. 70 proc. z nowych miejsc pracy to umowy na czas nieokreœlony; 30 proc. - na okreœlony.

Z raportu "Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie" Komisji Europejskiej wynika, że mimo tego pozytywnego obrazu problemy nadal dotykajš młodych ludzi; majš oni zwykle więcej trudnoœci ze znalezieniem pracy, częœciej objęci sš niepewnymi formami zatrudnienia, w tym umowami na czas okreœlony. KE zwraca uwagę, że ich emerytury będš też niższe w stosunku do tego, co otrzymajš ich rodzice. Co więcej, udział dochodów z pracy młodszych grup wiekowych ulega zmniejszeniu.

"W cišgu ostatnich dekad poziom życia w UE się podnosił. (...) Obecne i przyszłe młode pokolenia mogš być w gorszej sytuacji niż ich rodzice" - zaznaczyła Thyssen.

Raport podkreœla, że kryzys uderzył w młodszych pracowników mocniej niż w tych starszych; bezrobocie wœród młodzieży wcišż jest większe. Na to nakłada się jeszcze rewolucja technologiczna, która zmienia obraz rynku pracy. Z jednej strony otwierajš się nowe możliwoœci, ale z drugiej strony œcieżki kariery sš mniej stabilne.

Thyssen zwracała uwagę, że przekłada się to na decyzje młodych ludzi, takie jak o usamodzielnianiu się, posiadaniu dzieci czy kupnie mieszkania lub domu. "Musimy się tym zajšć bardzo poważnie, bo będzie to miało negatywny wpływ na życie jednostek, ale też całych społeczeństw" - ostrzegała.

Innym problemem jest zmniejszanie się liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym. KE przewiduje, że będzie ona spadać w tempie 0,3 proc. rocznie aż do 2060 roku. "Oznacza to, że mniejsza siła robocza będzie musiała utrzymać bieżšce tempo rozwoju. Jednoczeœnie mniejsza liczba płatników będzie wnosiła składki do systemów emerytalnych i to często składki obniżone lub nieregularne, ponieważ nie będš one odpowiadać standardowemu zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. A przy tym zależnych od nich będzie coraz więcej emerytów" - wskazuje KE.

Dziœ na jednego emeryta pracujš cztery osoby - przy obecnym trendzie w 2060 roku proporcja będzie wynosiła 1:2. W konsekwencji, dzisiejsi młodzi pracownicy i przyszłe pokolenia stanš w obliczu podwójnego obcišżenia wynikajšcego ze zmian demograficznych oraz koniecznoœci zapewnienia stabilnoœci systemów emerytalnych.

"Konsekwencje sš jasne - mniej ludzi będzie płacić na nasze systemy emerytalne i będš musieli płacić wyższe składki w porównaniu do tego, co płacili ich rodzice. Dodatkowo poziom ich emerytur będzie niższy w porównaniu do pensji" - tłumaczyła komisarz.

Jak zaznaczyła, w krajach UE potrzeba reform emerytalnych, a także inwestycji, by umożliwiać podjęcie pracy niezatrudnionym. Z analiz KE wynika, że 30 proc. Europejczyków w wieku produkcyjnym jest nieaktywnych. To 19 mln ludzi w całej UE.

"Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie" to doroczny przeglšd prezentujšcy najnowsze tendencje na rynku pracy i zmiany społeczne oraz zawierajšcy analizę przyszłych wyzwań i możliwych działań politycznych. Jest to główne sprawozdanie Komisji Europejskiej, które stanowi przeglšd aktualnych tendencji i nadchodzšcych wyzwań na rynku pracy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL