Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

#RZECZoBIZNESIE: Monika Constant: Polska jest cišgle atrakcyjna dla inwestorów

tv.rp.pl
W grę wchodzi wielkoœć rynku, nasza obecnoœć w UE, dostępnoœć i kompetencje „ršk do pracy”. Te elementy od lat pozostajš ważne dla inwestorów – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalny Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, goœć Marcina Piaseckiego.

Goœć skomentowała wyniki 12. badania klimatu dla inwestycji zagranicznych w Polsce przeprowadzonego przez koalicję izb handlowych.

- Klimat dla inwestorów w Polsce pogorszył się już w zeszłym roku. Badanie z roku 2016 pokazało, że spada zaufanie inwestorów do klimatu inwestycyjnego w Polsce. Głównie z powodu niepewnoœci instytucji politycznych, które tworzš klimat gospodarczy w Polsce. Powtarza się to w tegorocznym badaniu - mówiła Constant.

- Widać, że te aspekty, które sš najmniej zależne od instytucji politycznych, takie jak członkostwo w UE czy kompetencje pracowników, nadal pozostajš ważnymi elementami. Te czynniki sš oceniane jako jedne z najważniejszych i sš oceniane dobrze – dodała.

Goœć zaznaczyła, że inwestorów zagranicznych najbardziej niepokojš bardzo duża i szybka zmiana legislacji oraz zmiany w systemie podatkowym.

- Przedsiębiorcy nie sš w stanie zaplanować już nawet na rok do przodu. Ciężej im jest zaprogramować swoje działania w Polsce czy przewidzieć kolejne inwestycje – oceniła.

Constant podała, że 3 sektory, które najbardziej w tym momencie sš dotknięte przez zmiany i zapowiadane zmiany, to sektor bankowy, handlowy i media.

Goœć podkreœliła, że jesteœmy cišgle miejscem atrakcyjnym dla inwestorów. - W porównaniu z wynikami ankiet europejskich jeżeli chodzi o atrakcyjnoœć inwestowania w Europie Œrodkowo-Wschodniej na pierwszym miejscu plasujš się Czechy a potem Polska – mówiła.

- W grę wchodzš tutaj czynniki jak wielkoœć rynku, nasza obecnoœć w UE, dostępnoœć i kompetencje „ršk do pracy”. Te elementy od lat pozostajš ważne dla inwestorów - zaznaczyła Constant.

- Już nie koszty pracy sš ważne. Inwestorzy sš œwiadomi tego, że te koszty będš rosły – dodała.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL