Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

PKB Chin w 2016 r. najniżej od 26 lat

Bloomberg
Chińskie PKB spadło w ubiegłym roku do 6,7 proc. z 6,9 proc. rok wczeœniej - wynika z oficjalnych danych przedstawionych w pištek. To wskaŸnik najniższy od 26 lat.

Według informacji chińskiego Narodowego Urzędu Statystycznego, na które powołuje się agencja Kyodo, PKB Chin rosło w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku w tempie 6,7 proc., a w okresie od paŸdziernika do grudnia - 6,8 proc.

 

Jak podkreœlili przedstawiciele Narodowego Urzędu Statystycznego, "gospodarka osišgnęła umiarkowany i stabilny wzrost, który zapewnia jej dobry start" w ramach obecnego pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego.

 

PKB na poziomie 6,7 proc. mieœci się w przedziale 6,5-7 proc., który władze w Pekinie przyjęły za cel wzrostu na rok 2016. Jednak, jak przypomina Kyodo, to wskaŸnik najniższy od 1990 r., gdy jego wartoœć wyniosła 3,9 proc. Na Chiny nałożono międzynarodowe sankcje gospodarcze po krwawym stłumieniu przez władze w Pekinie prodemokratycznych protestów na Placu Tiananmen w 1989 r.

 

Jak wynika z oficjalnych danych statystycznych, PKB Chin osišgnšł w 2016 roku wartoœć 74,41 bln juanów (ok. 10,82 bln dol.). Przedstawiciele Narodowego Urzędu Statystycznego przyznali, że œrednie tempo wzrostu gospodarczego spada szósty rok z rzędu, jednak dane za czwarty kwartał 2016 roku "napawajš optymizmem" - œwiadczš bowiem o tym, że wzrost przyspiesza.

 

Według ekonomistów, na których powołuje się Kyodo, stabilny wzrost w 2016 roku, na który wskazujš oficjalne statystyki, Chiny zawdzięczajš głównie większej liczbie zacišganych kredytów. Uzyskane w ten sposób pienišdze były wykorzystywane przede wszystkim na inwestycje infrastrukturalne i przedsięwzięcia w branży nieruchomoœci.

 

W połowie grudnia 2016 r. przywódcy Chin uznali, że priorytetem w 2017 r. będzie "utrzymanie stabilnoœci gospodarczej" poprzez np. "zapobieganie powstawaniu baniek rynkowych".

 

Chiński rzšd, jak przypomina Kyodo, reformujšc gospodarkę, dšży do większego w niej udziału sektora prywatnego. Z przedstawionych w pištek danych wynika jednak, że wzrost nadal napędzajš głównie inwestycje przedsiębiorstw państwowych, a także "nadmiernie rozgrzany" rynek nieruchomoœci.

 

Nakłady inwestycyjne wzrosty w 2016 roku o 8,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Przy czym, jak wskazuje Kyodo, państwowe przedsiębiorstwa zainwestowały o 18,7 proc. więcej w porównaniu do 2015 r., a firmy prywatne o 3,2 proc. wobec 10,1 proc. w 2015 r. Inwestycje w budownictwie zwiększyły się o 6,9 proc. w porównaniu do 1 proc. w 2015 r.

 

Analitycy z koncernu Nomura, na których powołuje się Kyodo, przewidujš, że dynamika chińskiego PKB spadnie w pierwszym kwartale br. do 6,6 proc. Ich zdaniem jednym z głównych czynników spowalniajšcych wzrost chińskiej gospodarki w najbliższych miesišcach będzie rynek nieruchomoœci. Władze w Pekinie zaczęły bowiem zaostrzać przepisy dotyczšce tej branży, by ograniczyć wzrost cen na rynku mieszkaniowym.

 

Przedstawiciele chińskiego Narodowego Urzędu Statystycznego, na których powołuje się Kyodo, ocenili wprawdzie, że gospodarka roœnie zgodnie z przyjętymi założeniami, wskazali jednak, że zagrożeniem dla jej dalszego rozwoju jest "trudna i skomplikowana sytuacja (...) na rynkach zewnętrznych". Według Kyodo chodzi m.in. o chiński eksport, którego wartoœć spadła w 2016 roku o 7,7 proc. W tym roku może się on znaleŸć pod jeszcze większš presjš, jeœli Donald Trump, który zostanie w pištek zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych, zacznie realizować swoje zapowiedzi wprowadzenia ceł dla Chin.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL