Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Jak wyglšdał jeden z pierwszych Brytyjczyków? Był czarny

AFP
Na podstawie przeprowadzonych testów DNA szczštków tzw. Cheddar Mana sprzed 10 tysięcy lat, naukowcy odkryli, że miał on bršzowš skórę, niebieskie oczy i czarne, kręcone włosy.

Jak informuje The Guardian, naukowcy przebadali DNA najstarszego ludzkiego szkieletu znalezionego dotychczas na terenie Wielkiej Brytanii. Pochodzi on z 7150 rok p.n.e. i nazwany został Człowiekiem z Cheddar, od nazwy miejscowoœci, w której został znaleziony.

Badacze podkreœlali, że byli zaskoczeni, gdy przeprowadzone badania DNA wykazały, że jeden z pierwszych mieszkańców Wysp „byłby we współczesnym œwiecie nazywany czarnym”. Prowadzi to ich zdaniem do wniosku, że rdzenni Brytyjczycy „wykształcili” białš skórę póŸniej niż myœlano.

Jak twierdzš specjaliœci, z Cheddar Manem bezpoœrednio spokrewniony jest jeden na dziesięciu obecnie żyjšcych Brytyjczyków.

Naukowcy przez ponad 100 lat próbowali poznać historię Człowieka z Cheddar. Przez te lata stworzonych zostało wiele teorii na jego temat, jednak dopiero teraz, dzięki przeprowadzonym badaniom DNA na podstawie koœci jego czaszki, uzyskano niezbędne informacje do odtworzenia wyglšdu jego twarzy.

Testy genetyczne przeprowadzili badacze z University College London. Wczeœniejsza jego rekonstrukcja przeprowadzona przez uniwersytet w Manchesterze, okazała się błędna i przedstawiała człowieka z białš skórš.

ródło: The Guardian

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL