Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Przegradzanie Wisły

w-j-s [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
W Siarzewie na Wiœle poniżej Włocławka powstanie stopień wodny wraz z elektrowniš wodnš - poinformował PAP. Budowa ma ruszyć w 2020 roku, zakończy się w 2025 roku. . i kosztować ponad 2 mld złotych, powstanie na 706-707 kilometrze Wisły w Siarzewie koło Nieszawy. W ramach inwestycji ma powstać jaz o 15 przęsłach, elektrownia wodna o mocy 80 MW, œluza żeglowna z miejscami do postoju jednostek pływajšcych i lodołamaczy, koryto obejœcia stopnia o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki, dwie przepławki dla ryb, urzšdzenia do spływu ryb w dół rzeki.

Według informacji przekazanej przez PAP, budowa drugiego stopnia wodnego w Siarzewie jest niezwykle istotna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa niemłodego już stopnia wodnego we Włocławku, pracuje on już ponad 40 lat. Stopień we Włocławku reguluje przepływ wody na wiœlanym Zbiorniku Włocławskim, który jest największym sztucznym akwenem w Polsce. Rozcišga się on od Płocka (woj. mazowieckie) do Włocławka na długoœci 58 km.

Nowa inwestycja ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przez ograniczenie ryzyka zatorów lodowych oraz umożliwienie prowadzenia akcji lodołamania. Przedsięwzięcie ma też ograniczyć zjawisko suszy na obszarach o najmniejszych opadach w Polsce, czyli na Kujawach.

Inwestycja ma też pomóc w przywróceniu żeglownoœci na Wiœle. Polska zobowišzała się doprowadzić główne szlaki wodne do IV klasy żeglownoœci, pozwalajšc na żeglugę statkom i barkom o zanurzeniu do 250 cm przez 240 dni w roku. Jest to konsekwencja przystšpienia przez Polskę do Konwencji AGN (Porozumienia w Sprawie Głównych Œródlšdowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL