Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Czy udomowienie sprawiło, że pies jest mniej inteligentny niż jego przodek?

Fotolia
Wilki znacznie lepiej rozumiejš istotę cišgu przyczynowo-skutkowego. Psy nieco zatraciły tę umiejętnoœć,

Od dziecka uczymy się zależnoœci: jeœli dotrzesz płomienia ? oparzysz się. Zasadę przyczyny i skutku opanowało też wiele zwierzšt, ale wilki rozumiejš jš znacznie lepiej niż ich udomowieni potomkowie. Naukowcy z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu wykazali, że wilcze rozumienie cišgu przyczynowo-skutkowego jest bardziej podobne do ludzkiej niż psiej strategii myœlenia. Może to oznaczać, że udomowienie ma istotny wpływ na percepcję czworonogów.

Michelle Lampe z holenderskiego Uniwersytetu im. Radbouda w Nijmegen

i Zsófia Virányi z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu badali zachowanie 14 psów i 12 wilków przy pomocy serii trzech testów. Zwierzęta musiały wybrać między dwoma przedmiotami, z których jeden zawierał jedzenie, drugi nie.

Przede wszystkim badacze zbadali, czy zwierzęta mogš wykorzystywać wskazówki, takie jak ruchy oczu i gesty wskazujšce, aby wybrać właœciwy obiekt. Po drugie, psy i wilki musiały opierać się na zachowaniach, w których eksperymentator pokazał jedynie lokalizację ukrytej żywnoœci i odbywało się to bez kontaktu wzrokowego ze zwierzętami. Wreszcie badane osobniki musiały wnioskować o położeniu ukrytej żywnoœci w oparciu o sygnały takie jak hałas wytwarzany podczas potrzšœnięcia obiektu zawierajšcego pokarm.

Zarówno psy, jak i wilki potrafiły œledzić komunikaty wzrokowe, aby znaleŸć ukryte jedzenie. Jednak bez bezpoœredniego kontaktu wzrokowego, ani pies, ani wilki nie wybrały prawidłowego przedmiotu. Wskazówka dŸwiękowa bez obecnoœci człowieka, tylko wilkom zasugerowała gdzie znajduje się pożywienie.

? Wyniki naszych badań dowodzš, że udomowienie wpłynęło na zrozumienie przyczynowoœci u naszych psów ? mówi Lampe. ? Nie można wykluczyć, że różnice te mogš wynikać z większej determinacji wilków do zbadania przedmiotów, w których jest jedzenie. Psy sš bardziej uwarunkowane do otrzymywania żywnoœci z naszej ręki. Nie muszš w takim stopniu jak wilki poszukiwać jej same.

? Nasze badanie jest unikalne, ponieważ nie tylko analizuje psy i wilki żyjšce w identycznych warunkach, z takš samš historiš treningu ? dodaje Julianne Bräuer. ? Porównaliœmy również psy żyjšce dziko do zwierzšt domowych zamieszkujšcych wœród ludzi. Dzięki temu zespół zdołał rozróżnić wpływ udomowienia od sposobu bytowania.

? Wyniki były niezależne od warunków życia. To sprawia, że ??nasze badanie dokonało prawidłowego porównania między tymi dwoma gatunkami zwierzšt ? podsumowuje Julianne Kamiński.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL