Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cywilizacja

Ludzie zaczęli śpiewać, aby uspokajać dzieci

Fotolia
Dlaczego ludzie zaczęli œpiewać? Polscy naukowcy sšdzš, że po to, aby uspokajać dzieci.

Aby sprawdzić to przypuszczenie, będš słuchali, jak swoim maluchom œpiewajš rodzice na całym œwiecie.

-  Choć ludzie œpiewajš w każdej kulturze, nie ma jednak dobrego wyjaœnienia, do czego œpiew był im potrzebny, w jaki sposób powstał i jak się wykształcił - wyjaœnia dr Andrzej Galbarczyk z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Wraz z prof. Grażynš Jasieńskš bierze on udział w międzynarodowym projekcie "Kołysanka". Badanie koordynujš naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Harvarda.

Autorzy tego projektu wychodzš z założenia, że ludzie zaczęli œpiewać, gdy zorientowali się, że jest to dobry sposób na uspokojenie dzieci. Rytmiczne mówienie, nucenie i œpiewanie było pierwszym zachowaniem muzycznym, które powstało u człowieka. Dzięki niemu nasi przodkowie mogli sygnalizować, że cały czas sš obok dziecka, wystarczyło coœ zaœpiewać, by dziecko poczuło bliskoœć rodzica.

 Naukowcy zgromadzš nagrania kołysanek œpiewanych dzieciom w krajach takich, jak Finlandia, USA, Ekwador, Boliwia, Indie, Kolumbia, Chiny, Etiopia, Nowa Zelandia i Polska. Częœć badaczy będzie zbierała próbki nagrań od populacji prowadzšcych tradycyjny styl życia. Kołysanki polskich rodziców nagrywajš naukowcy z krakowskiego Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. . Rodziców szukajš w Krakowie i w okolicach Limanowej. 

 - Jeœli uda się wychwycić charakterystyczne cechy akustyczne wspólne dla wszystkich nagrań, będzie to œwiadczyło, że œpiewanie dzieciom mamy zapisane w genach i robimy to intuicyjnie" - wyjaœnia dr Galbarczyk.

—PAP Nauka w Polsce, k.k.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL