Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

MF: deficyt budżetu po listopadzie o ponad 5 mld zł niższy od planowanego

Bloomberg
Deficyt budżetu państwa po listopadzie wyniósł 36 mld 128,5 mln zł i był o ponad 5 mld zł niższy od zakładanego w tym miesišcu przez resort finansów - wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Finansów.

Dochody budżetu państwa w okresie I-XI wyniosły 263,76 mld zł, czyli 88,8 proc. założonych na 2015 r. – wynika ze wstępnej informacji Ministerstwa Finansów, pokazujšcej wykonania budżetu przed nowelizacjš ustawy budżetowej.

Podobnie jak w poprzednich miesišcach, dochody sš niższe niż przewidywane na ten okres. Z tym że luka ta wzrosła do 8,1 mld zł z ok. 6 mld zł po paŸdzierniku. W porównaniu z poprzednim rokiem, wpływy do budżetu sš o ok. 1,3 proc. niższe. Resort finansów w nowelizacji tegorocznego budżetu oszacował, że po stronie dochodów w całym roku zabraknie  ok. 10,4 mld zł.

Dochody z podatków wyniosły ok. 237,16 mld zł, co stanowi 87,9 proc. planu na cały rok (przed nowelizacjš). W tym wpływy z CIT stanowiš 96,8 proc., z PIT - 91,2 proc., a z akcyzy – 90,1 proc. Najgorzej jest z podatkiem VAT, który został zrealizowany na poziomie poniżej 86 proc. rocznego planu. W noweli budżetu resort założył, że VAT zabraknie ponad 13 mld zł.

Wydatki budżetu po paŸdzierniku wyniosły 299,9 mld zł, czyli 87,4 proc. rocznego planu, także przed nowlizacjš. W stosunku do harmonogramu na okres I-XI wydatki sš o ok. 13,7 mld zł niższe. Nowela budżetu zakłada, że po grudniu oszczędnoœci skurczš się do 6,6 mld zł.

Po listopadzie deficyt w budżecie państwa sięgnšł 36,13 mld zł, czyli 78,4 proc. rocznego planu (to o ok. 5,6 mld zł mniej niż w harmonogramie), wynoszšcego 46,1 mld zł. W zmienionej ustawie budżetowej limit deficytu na ten rok został podniesiony do 50 mld zł.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL