Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

PwC: Wpływy do budżetu z cen transferowych o 0,5 mld zł wyższe od planów MF

Bloomberg
Wpływy do budżetu państwa zwišzane z cenami transferowymi mogš być w tym roku o co najmniej 0,5 mld zł wyższe niż zakładane przez resort finansów 2 mld zł - poinformował Piotr Wiewiórka, lider zespołu ds. cen transferowych w PwC we wtorek dziennikarzy.

"Ministerstwo Finansów planuje z kontroli dotyczšcych cen transferowych i optymalizacji podatkowych œcišgnšć 2 mld zł. (...) Naszym zdaniem dochody budżetu państwa zwišzane z cenami transferowymi i optymalizacjami podatkowymi przekroczš te 2 mld zł i to przekroczš znaczšco, bo o co najmniej 0,5 mld zł" - powiedział Wiewiórka.

Jak zauważyli eksperci PwC, to efekt między innymi coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, którym dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa, a także nowych wymogów dla przedsiębiorców.

Według Wiewiórki jest coraz więcej kontroli cen transferowych i nie dotyczš one tylko dużych przedsiębiorstw. "To znaczy, że nie tylko duże firmy sš objęte kontrolami, sš to już w tej chwili przedsiębiorstwa œredniej wielkoœci. Bardzo wiele podmiotów spoœród tych, które sš kontrolowane w zakresie cen transferowych, czy też optymalizacji, to podmioty o obrotach do 100 mln zł" - stwierdził.

Ekspert z PwC zwrócił uwagę, że podatnicy nawet bez kontroli, które miałyby miejsce w ich firmach, sami decydujš się na zmiany struktur albo bez zmiany struktur na inne, niepodatkowe traktowanie pewnych transakcji, które majš miejsce w przedsiębiorstwach.

"Nie ze względu na to, że uważajš, że te transakcje sš niewłaœciwe czy nieprawidłowe, tylko dlatego, że obawiajš się, że taka struktura może być Ÿle odebrana w razie ewentualnej wizyty organów podatkowych" - wyjaœnił.

Dodał, że w tym roku wymogi stawiane przed przedsiębiorstwami sš coraz większe, gdyż podatnicy muszš w obecnie przygotowywać już znacznie bardziej skomplikowane raporty.

Wiewiórka zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu na rok 2018 założono zwiększenie dochodów z uszczelnienia podatków, ale nie z uszczelnienia VAT, jak to miało miejsce w odniesienie do tego roku, tylko z uszczelnienia w obszarze podatków dochodowych.

W jego ocenie organy podatkowe sš obecnie znacznie lepiej przygotowane do kontrolowania podatników. "To już nie jest tak, że kontrolujšcy przychodzi i mówi, żeby przygotować dokumentacje dla wszystkich transakcji. Teraz organ podatkowy, przychodzšc na kontrolę, ma już scenariusz kontroli i dokładnie wie, co chce obejrzeć u danego podatnika" - powiedział.

Zdaniem ekspertów z PwC działania administracji skarbowej sš dużo bardziej skuteczne między innymi dzięki dokonywaniu własnych analiz porównawczych, czy selekcji zagadnień do kontroli.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL