Budżet i Podatki

Tylko 33 mld zł deficytu budżetu w tym roku

Bloomberg
Budżet państwa zakończy 2017 r. z lukę na poziomie 32,94 mld zł – przewiduje rząd w projekcie budżetu na 2018 r. W przyszłym zaś roku ma sięgnąć 41,5 mld zł.

- Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2017 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie budżetowej o ok. 18,4 mld zł – czytamy w projekcie budżetu na 2018 r., który upubliczniło Ministerstwo Finansów.

Dochody podatkowe mają w tym roku wynieść 311,2 mld zł zamiast zaplanowanych 301,6 mld zł. Na tak dobry wynik złożyć się mają znacznie wyższe od planowanych dochody z VAT. Rząd szacuje, że będzie to o 153,5 mld zł wobec założonych 143,7 mld zł, a więc o prawie 10 mld zł więcej. Wpływy z akcyzy mają być o 1 mld zł niższe od planu (czyli 68 mld zł), z PIT – o ok. 1,2 mld zł wyższe (czyli 52,2 mld zł), a z CIT – zgodne z planem (ok. 28,7 mld zł).

Dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2017 r. o ok. 8,4 mld zł, głównie za sprawą wyższej, niż pierwotnie zakładano, wpłacie z tytułu zysku Narodowego Banku Polskiego oraz wyższej wpłacie Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przewidywanego wykonania po stronie wydatków nie ma, ale w projekcie budżetu na 2018 r. podkreślono, że tzw. naturalne oszczędności na pewno wystąpią. W efekcie deficyt budżetu państwa w 2017 r. może sięgnąć 32,94 mld zł wobec 59,3 mld zł planowanych na ten rok.

Podstawowe wielkości dochodów budżetu w projekcie na 2018 r. przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem – 355,7 mld zł, o 3,5 proc. więcej niż przewidywane wykonanie

- dochody podatkowe – 331,67 mld zł, o 6,6 proc. więcej niż prognozowane wykonanie w 2017 r.

- dochody z VAT – 166 mld zł (o 8,1 proc. więcej)

- podatek akcyzowy - 70 mld zł (o 2,9 proc. więcej)

- podatek CIT - 32,4 mld zł (o 8,7 proc. więcej)

- podatek PIT - 55,5 mld zł (6,3 proc. więcej)

- podatek od niektórych instytucji finansowych - 4,6 mld zł (6,7 proc. więcej)

- dochody niepodatkowe - 21,9 mld zł (o prawie 30 mld zł mniej niż przewidywane wykonanie). Dywidendy mają wynieść 2,2 mld zł, z zysk z NBP – 0 zł.

Wydatki budżetu państwa w 2018 r. zaplanowano na 397,2 mld zł, o 3,2 proc. więcej niż plan na 2017 r. Limit deficytu ustalono na 41,5 mld zł.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL