Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Droższa benzyna na lato

Bloomberg
Posłowie szykujš podwyżkę opłaty paliwowej. Ma pomóc załatać dziurę w budżecie.

Do marszałka Sejmu trafi w najbliższych dniach projekt ustawy o powołaniu Funduszu Dróg Samorzšdowych (FDS) – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

Fundusz ma być finansowany z podwyższenia opłaty paliwowej o 20 gr. Spowoduje to podniesienie cen benzyny, oleju napędowego i LPG o prawie 25 gr na litrze (z VAT). Autorzy projektu zakładajš, że podwyżka zwiększy wpływy z opłaty paliwowej o ok. 5 mld zł rocznie. Połowa z tych pieniędzy zasili Fundusz Dróg Samorzšdowych, a połowa trafi do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane sš drogi krajowe. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dodatkowe pienišdze pozwolš m.in. na sfinansowanie budowy 21 obwodnic, których częœć nie miała zagwarantowanego finansowania w programie drogowym.

Podwyższenie opłaty paliwowej ma nastšpić szybko: projekt jest poselski (PiS), a nie rzšdowy. Nie wymaga zatem czasochłonnych konsultacji, więc nowe stawki najprawdopodobniej zacznš obowišzywać w czasie wakacji.

Pomysłodawcy projektu mówiš nieoficjalnie, że jest to wariant kompromisowy. Wczeœniej pod uwagę brano podwyżkę opłaty paliwowej o 35 gr, wprowadzenie opłat dla samochodów osobowych na drogach ekspresowych czy podwyżkę opłat na płatnych autostradach zarzšdzanych przez GDDKiA. Na dotyczšce projektu pytania, które wysłaliœmy we wtorek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, nie otrzymaliœmy odpowiedzi.

Pomysł podwyższenia opłaty paliwowej nie jest nowy: w kwietniu 2016 r. przedstawiono go w ministerstwie w ramach propozycji załatania dziury w budżecie rzšdowego programu budowy dróg. Przygotowany jeszcze przez rzšd PO–PSL program miał być wart 107 mld zł, ale okazało się, że koszty będš prawie dwukrotnie wyższe. W ubiegłym tygodniu rzšd zwiększył limit programu do 135 mld zł, a dodatkowe pienišdze majš pochodzić właœnie z opłaty paliwowej, kredytów, obligacji i rozszerzenia systemu viaTOLL. Ten ostatni na poczštku lipca obejmie kolejne odcinki dróg ekspresowych S8 i S19 oraz dróg krajowych nr 24 i 50.

W GDDKiA ocenia się, że Fundusz Dróg Samorzšdowych pomoże w budowie lub modernizacji 6 tys. km dróg rocznie. W sumie roczna wartoœć takich inwestycji ma sięgnšć 5 mld zł, bo do 2,5 mld zł z FDS samorzšdy dołożš drugie tyle własnych œrodków.

– Te biedniejsze będš mogły starać się o dofinansowanie nawet 80 proc. wartoœci inwestycji, a elastyczna procedura przyznawania pieniędzy ma pozwolić na budowę pełnych połšczeń pomiędzy gminami, a nie tylko fragmentów – mówi Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA. Możliwe będzie także prowadzenie inwestycji kilkuletnich, a nie jak do tej pory rocznych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL