Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

GUS: polska gospodarka powiększyła się o 2,7 proc., a nie o 2,8 proc., jak wstępnie szacowano

Bloomberg
W 2016 r. polska gospodarka powiększyła się o 2,7 proc., a nie o 2,8 proc., jak wstępnie szacowano – podał w pištek GUS. Bieżšce dane pokazały jednak, że także na poczštku II kwartału br. utrzymuje się szybkie tempo wzrostu gospodarczego, odnotowane w I kw.

Urzšd statystyczny zrewidował w dół roczne tempo wzrostu w każdym kwartale ub.r. W pierwszym PKB zwiększył się realnie (w cenach stałych roku poprzedniego) o 2,9 proc., w drugim o 3 proc., w trzecim i 2,4 proc., zaœ w czwartym o 2,5 proc.

Wstępne dane GUS z lutego br. sugerowały, że w ostatnim kwartale ub.r. PKB rósł o 0,2 pkt. proc. szybciej, zaœ w pozostałych kwartałach o 0,1 pkt. proc. szybciej.

Urzšd statystyczny wyjaœnił, że rewizja odzwierciedla głównie głębszy, niż wstępnie oceniano, spadek inwestycji, głównie samorzšdowych i rzšdowych.

W 2015 r. polska gospodarka powiększyła się o 3,9 proc., a rzšd zakłada, że w tym roku uroœnie o 3,6 proc. Dane z pierwszych miesięcy br. sugerujš, że rzšdowa prognoza może się okazać zbyt ostrożna. Częœć ekonomistów podwyższyła już prognozy wzrostu PKB w tym roku do 3,8-4 proc.

W pištek GUS opublikował kolejnš porcję danych, które pokazały, że gospodarka jest w fazie silnego ożywienia. To kwietniowe odczyty wskaŸników koniunktury, powstajšcych na podstawie ankiety wœród przedsiębiorstw.

Spoœród oœmiu obszarów działalnoœci, które wyróżnia GUS, ogólny wskaŸnik koniunktury w kwietniu spadł tylko w jednym: informacja i telekomunikacja. W pozostałych siedmiu, w tym w przemyœle, budownictwie oraz handlu hurtowym i detalicznym, koniunktura się poprawiła.

W przemyœle przetwórczym wskaŸnik koniunktury wzrósł do 9,6 pkt. proc., z 6,4 pkt. proc. w marcu (wskaŸnik ten to różnica między odsetkiem przedsiębiorstw wskazujšcych na poprawę koniunktury a odsetkiem firm raportujšcych jej pogorszenie). To odczyt najwyższy od kwietnia 2010 r.

W budownictwie wskaŸnik koniunktury po raz pierwszy od połowy 2011 r. znalazł się powyżej zera, co oznacza, że więcej firm z tego sektora dostrzega poprawę swojej sytuacji, niż jej pogorszenie. WskaŸnik sięgnšł 2,7 pkt proc., w porównaniu do -1,4 pkt proc. w marcu.

W handlu detalicznym wskaŸnik koniunktury wzrósł w kwietniu do 12,3 pkt proc., w porównaniu do 9,2 pkt. proc. w marcu. Tak wysoko nie był jeszcze nigdy w swojej historii, sięgajšcej 2000 r. Ten odczyt jest zgodny z przyspieszajšcym wzrostem sprzedaży detalicznej (obejmuje sklepy zatrudniajšcy ponad dziewięć osób) i szerzej, konsumpcji gospodarstw domowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL