Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Ponad 40 mld zł luki w podatku CIT

Bloomberg
Gdyby nie problem z międzynarodowym unikaniem opodatkowania, dochody państwa z podatku od korporacji mogłyby być nawet dwa razy wyższe – oceniajš eksperci.

– Prawie 10 mld euro wyniosły straty Polski z tytułu unikania opodatkowania w CIT w 2015 r. – podał Dominik Gajewski, prof. SGH, podczas czwartkowego seminarium poœwięconego tej tematyce. – To najnowsze dane z raportu przygotowanego na potrzeby administracji USA, które udostępnili nam autorzy tego raportu. Potwierdzajš, że skala problemu tzw. luki w CIT jest w Polsce bardzo duża – podkreœlał.

Około 10 mld euro w przeliczeniu na złote to obecnie ok. 43 mld zł. To ogromna kwota, zwłaszcza w porównaniu z dochodami państwa z CIT, które w 2016 r. wyniosły ok. 33,1 mld zł.

Straty w całej UE mogš sięgać 160-190 mld euro
Rzeczpospolita

– Z tego względu niektórzy mogš kwestionować te wyliczenia, ale nie zmienia to faktu, że musimy się z tym problemem zmierzyć – podkreœlał Gajewski. Potwierdzeniem, że problem istnieje, sš spadajšce w relacji do PKB wpływy z CIT. Jeszcze w 2007 r. sięgały 2,7 proc., a w 2016 – już 1,78 proc. PKB.

Ministerstwo Finansów stara się zamykać lukę w CIT, ale przyznaje, że to duże wyzwanie. – Jeœli chodzi o lukę w VAT, jest to proste intelektualnie, ale trudne organizacyjnie. W CIT trudne sš oba elementy – mówił Leszek Skiba, wiceminister finansów. Wyjaœniał, że w przypadku VAT wszystkie mechanizmy (karuzele podatkowe, tzw. firmy słupy itp.) sš zdiagnozowane. – Przy unikaniu opodatkowania trudnoœć polega na okreœleniu, z jakim mechanizmem walczymy, co wymaga największej wiedzy i kompetencji administracji podatkowej – zaznaczył.

– Międzynarodowe holdingi wykorzystujš około 600 schematów unikania opodatkowania. I nie sš to proste rozwišzania, typu transport zysków z kraju A do kraju B i obłożenie ich zerowš stawkš. To bardzo skomplikowane struktury, wykorzystujšce od kilku do nawet kilkudziesięciu jurysdykcji podatkowych.

– Kto w Polsce może znać szczegółowo rozwišzania podatkowe tylu krajów – pytał retorycznie Gajewski.

Wykorzystywanie przez korporacje możliwoœci obniżki podatku to jedna sprawa, innš jest szkodliwa konkurencja podatkowa stosowana przez niektóre kraje. Dzięki ujawnianym przez prasę międzynarodowš dokumentom wiemy, że w Luksemburgu nominalna stawka CIT wynosi 29 proc., ale rzšd podpisywał umowy obniżajšce jš do 1-3 proc. W Irlandii stosowano rozwišzania obniżajšce CIT do 0,001 proc.

Mimo tych problemów rzšd poniósł rękawicę. Od połowy 2016 r. obowišzuje tzw. generalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, ostrej kontroli podawane sš tzw. ceny transferowe.

Jak przekonywał Leszek Grzybowski, zastępca dyrektora departamentu poboru podatków w resorcie finansów, ważnym elementem sš także szkolenia i odpowiedni dobór kadr do tych komórek aparatu skarbowego, które zajmujš się zjawiskiem międzynarodowego unikania opodatkowania. Jego zdaniem podjęte już działania przynoszš zaskakujšco dobre rezultaty. W 2016 r. kontrole skarbowe wytknęły firmom generowanie sztucznych strat, obniżajšcych CIT o ok. 3 mld zł (rok wczeœniej 0,3 mld zł).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL