Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Nasze finanse publiczne mniej przejrzyste

123rf.com
Polska spadła aż o 8 pozycji w najnowszym rankingu jawnoœci i przejrzystoœci budżetowej. Wyprzedzajš nas Gruzja, Meksyk, Rumunia a nawet Rosja.

W najnowszej, szóstej edycji raportu dotyczšcego jawnoœci i transparentnoœci budżetowej na œwiecie (Open Budget Survey 2017) ukazały się wyniki badań prowadzonych w grupie 115 krajów. Stworzone na ich podstawie rankingi służš kompleksowej ocenie narodowych systemów finansów publicznych z punktu widzenia trzech kluczowych wymiarów: transparentnoœci procedur budżetowych, zakresu społecznej partycypacji oraz jakoœci instytucjonalnego nadzoru nad wydatkowaniem publicznych œrodków.

Czołowe miejsca w obecnym rankingu transparentnoœci budżetowej (Open Budget Index) uzyskały Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Szwecja i Norwegia. Polska, z 59 punktami, uplasowała się na 30 miejscu kwalifikujšc się do grupy krajów zapewniajšcych ograniczony dostęp do informacji budżetowej.

W rankingu wyprzedziły nas np.: Gruzja, Meksyk, Rumunia czy Rosja. W porównaniu do poprzedniej edycji, nasz kraj spadł w rankingu o 8 miejsc i zarazem wypadł z grupy krajów o doœć dobrym poziomie jawnoœci i przejrzystoœci procedur budżetowych. Nieznaczne wahania w otrzymywanej punktacji między poszczególnymi edycjami należy tłumaczyć przede wszystkim modyfikacjami metody badawczej.

Polska osišgnęła dobry wynik (82 pkt./100) w zakresie oceny jakoœci instytucjonalnego nadzoru nad wydatkowaniem publicznych œrodków. Z kolei w ocenie zakresu społecznej partycypacji w procesach budżetowych zdobyła jedynie 24 punkty.

W rekomendacjach zaleca się Polsce m.in. opracowywanie i publikację budżetu obywatelskiego (tzw. Citizens Budget - przystępnej dla obywateli wersję budżetu); publikację półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu, dokonanie szeregu modyfikacji procedur budżetowych skutkujšcych większš spójnoœciš dokumentacji budżetowej, oraz podjęcie działań na rzecz zwiększenia zakresu społecznej partycypacji w procedurach budżetowych.

Open Budget Survey (OBS) to międzynarodowy program badawczy majšcy na celu dokonywanie kompleksowej oceny narodowych systemów zarzšdzania finansami publicznymi z punktu widzenia kryteriów przejrzystoœci i angażowania obywateli w procesy budżetowe.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL