Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Sejm uchwalił budżet na 2018 rok

Fotolia
Sejm przegłosował uchwalenie budżetu państwa na 2018 r. Za było 240 posłów, przeciw zagłosowało 185, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Ustawa budżetowa przewiduje, że w tym roku deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł. Dochody państwa majš wynieœć 355,7 mld zł, a wydatki 397,2 mld zł.

W czasie prac nad projektem budżetu rzšd założył wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. i inflację œredniorocznš na poziomie 2,3 proc.

Spoœród około 400 poprawek zgłoszonych do projektu przyjęto kilkadziesišt przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwoœć. Dotyczš głównie mniejszych inwestycji regionalnych, a pienišdze na ich realizację majš być przesunięte z rezerwy celowej przeznaczonej na organizację EXPO w Łodzi. ŁódŸ rywalizację o organizację tej imprezy przegrała.

Poparto też poprawkę podpisanš przez posłów wszystkich klubów. Dotyczy ona przeznaczenia 1,2 mld zł na utworzenie nowej rezerwy zwišzanej z powstaniem Œlšskiego Oœrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Œrodowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL